Ventilatiechecks in cultuurhuizen voor de Vlaamse overheid

Betrouwbare debietsmetingen.

Voor de Vlaamse overheid zijn onze Air Experts in het najaar van 2022 op pad gegaan om voor verschillende cultuurhuizen de ventilatie in kaart te brengen en indien mogelijk de parameters van de regeling al meteen te optimaliseren. We gaan bij onze ventilatiechecks betrouwbare debietsmetingen uitvoeren en de installatie in kaart brengen. We controleren de werking van de regelingen en gaan deze dus al meteen optimaliseren indien mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld via een simpele kloksturing het verbruik al doen dalen of via de juiste setpunten de werking optimaliseren. Bij verschillende cultuurhuizen hebben we ook al meteen kunnen zorgen voor een daling in het energieverbruik door de energierecuperatie weer op te starten, werking van de mengkleppen te optimaliseren en drukvallen te verlagen door kapotte kleppen.

Alles in kaart brengen

De bedoeling van AirX is dus om alles in kaart te brengen, de debieten op te meten en te kijken hoe de situatie kan verbeterd worden binnen de fysische grenzen van de installatie. Indien mogelijk werken we hiervoor altijd samen met de installateur of met de technische diensten, om zo samen tot het beste resultaat te komen.

Een gezond binnenklimaat

Net zoals bij nieuwe installaties hebben we bij bestaande installaties hetzelfde doel, streven naar energiezuinige gebouwen met een comfortabel en gezond binnenklimaat. Het is dan ook fijn om hieraan te kunnen bijdragen met ons team.