Volledige Ventilatieverslaggeving voor 32 woningen in West-Vlaanderen

Locatie
West-Vlaanderen
Markt
Woningen

Geavanceerde ventilatiesystemen

In dit project heef AirX de volledige ventilatieverslaggeving verzorgd voor 32 moderne energiezuinige woningen in West-Vlaanderen, allemaal uitgerust met ventilatiesystemen van het type D.Beheer volledig ventilatiedossier en uitvoering

Voor elke woning hebben we een ventilatiedossier geïnitieerd en een voorontwerp opgesteld volgens de voorgeschreven richtlijnen van het kwaliteitskader in Vlaanderen. Na de installatie door de installateur, hebben onze Air Experts de ventilatieunits opgestart, de volledige installatie ingeregeld en vervolgens alle metingen uitgevoerd volgens de Vlaamse ventilatiewetgeving, conform de STS-P73-1


We leggen altijd de nadruk gelegd op het zorgvuldig afstellen van de ventilatiesystemen, voordat we de uiteindelijke metingen uitvoeren, om er zeker van te zijn dat overal voldoende luchtdebiet aanwezig is. We hebben ook de doorstroomopeningen onder de deuren gemeten, zodat het ventilatiedossier meteen kan worden afgesloten.


Technische specificaties en voordelen

De gebruikte toestellen in deze woningen waren de hoogkwalitatieve luchtgroepen van RENSON, type ENDURA DELTA, voorzien van een platenwisselaar voor energierecuperatie. Deze systemen bieden het dubbele voordeel van het leveren van verse, gefilterde lucht door een F7 fijnstoffilter en het recupereren van energie uit de afgevoerde lucht. Dit draagt aanzienlijk bij aan het verlagen van het energieverbruik in de winter en het creëren van een gezond binnenklimaat.


Doordat in de winter de verse lucht wordt verwarmd met de warmte van de afgezogen lucht, worden onaangename koude luchtstromingen uitgesloten. Heb je actieve koeling in huis? Dan wordt in de zomer ook de koude gerecupereerd waardoor je actieve koelinstallatie minder energie verbruikt.