Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Dit privacybeleid bevat alle informatie met betrekking tot het verzamelen van gegevens via de website van Airx. Dit privacybeleid legt ook uit hoe uw gegevens op onze website worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt en met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft. 


Deze versie is voor het laatst herzien op 14 februari 2024.


1. Gegevensbeheerder

AirX is voor deze doeleinden de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en kan gecontacteerd worden via onderstaande contactgegevens:

Brusselsesteenweg 491, 9090 Melle

t. +09 430 60 89

m. info@airx.be


2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via onze website om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

  • Uw IP-adres(sen) als u onze website bezoekt.
  • Uw naam en e-mailadres als u deze gegevens invult via ons contactformulier of bij inschrijving op onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om u eenvoudig en kosteloos af te melden.
  • Gegevens over uw activiteit op onze website.
  • Uw locatiegegevens.
  • De internetbrowser en het type apparaat dat u gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.


3.Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Ten eerste verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals uw activiteit op onze website, uw locatiegegevens en uw browser- en apparaattype, om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gemakkelijk te gebruiken is. Wij doen dit met behulp van cookies (zie paragraaf 5). Ten tweede, wanneer u contact met ons opneemt of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, houden we uw naam en e-mailadres bij zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen. 


Remarketing

Wij willen u erop wijzen dat wij soms aan remarketing doen. Door dit proces kunnen internetgebruikers die onze site al eens hebben bezocht, deze opnieuw vinden. Als u hier niet mee akkoord gaat, gebruik dan de volgende link om uw voorkeuren te wijzigen wanneer u onze site bezoekt: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren


4. Wat zijn de rechtsgronden waarop wij uw gegevens verwerken?

Wij baseren ons op twee rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens:

- Wij vragen de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn gegevens.

- Wij verwerken de gegevens van de betrokkene voor de voorbereiding of uitvoering van een contract of dienst.


5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij deze informatie bij een volgend bezoek aan dezelfde website niet opnieuw hoeft in te voeren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website er grafisch netjes uitziet, terwijl andere ervoor zorgen dat een websitetoepassing correct werkt.


Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet goed worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken als u cookies uitschakelt. De Airx website gebruikt de volgende cookies:


  • Functionele cookies: deze vergemakkelijken en personaliseren uw websitebezoek en uw gebruikerservaring.
  • Analytische cookies (van derden): deze verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld Google Analytics-cookies). Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek.


6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Airx schakelt derden in voor bepaalde (verwerkings)activiteiten, zoals website hosting. Wij sluiten verwerkingsovereenkomsten met dergelijke derden om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt met hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als door ons wordt toegepast. Airx is niet aansprakelijk indien gegevens door een fout worden beschadigd of verloren gaan. Wij zullen echter alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk op te lossen met medewerking van deze derde partij. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verstrekt aan andere partijen, behalve wanneer de wet of een gerechtelijk bevel dit vereist. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.


7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Airx stelt alles in het werk om uw gegevens zo veilig mogelijk te houden. Wij doen dit door middel van HyperText Transfer Protocol Secure, kortweg HTTPS. Dit is een uitbreiding van het HTTP-protocol met als doel gegevens veilig uit te wisselen. Daarnaast beloven wij uw gegevens niet te wijzigen of te verwijderen, tenzij u ons daarom vraagt (zie voor meer informatie hierover paragraaf

9). Wij maken tijdig back-ups van de gegevens zodat deze niet verloren gaan.


8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Airx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


9. Uw rechten

Er zijn enkele rechten die u als gebruiker kunt inroepen.


1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn gegevens en deze in te zien. Ook kan hij/zij zien hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt.


2. Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht om te allen tijde na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten rectificeren, aanvullen of verwijderen.


3. Recht om vergeten te worden

De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen uit alle systemen en databases.


4. Recht om een klacht in te dienen

De gebruiker kan te allen tijde een klacht indienen bij het Privacycomité als hij van mening is dat zijn persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verzameld en verwerkt.


5. Recht om toestemming in te trekken

Iedere gebruiker of bezoeker van wie persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.


6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.


8. Recht op bezwaar tegen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.


Als u op een van deze gebieden problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met Airx, info@airx.com kan uw verzoek niet verwerken zonder identiteitsbewijs.