Alles wat u moet weten over ventilatie­verslag­geving en de rol van de ventilatie­verslag­gever, vindt u hier!

U gaat (ver)bouwen en moet in orde zijn met die EPB normering? Wat is ventilatieverslaggeving en wat moet nu precies? Hoe u daaraan begint? Ontdek alles over het hoe, wat, waar en waarom van ventilatieverslaggeving!

U bent bij AirX aan het juiste adres!

We vertellen u op deze pagina onder andere meer over

  • Wat EPB is en welke bepalingen de ventilatiewetgeving oplegt
  • Waarom ventilatieverslaggeving zo belangrijk is
  • Wat ventilatieverslaggeving precies inhoudt
  • Welke expertise AirX hierin heeft
  • Welke stappen genomen dienen te worden om aan de slag te gaan

Wat is de EPB normering en waarom is het belangrijk?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Uit ecologische en financiële overwegingen, is het van groot belang dat het energieverbruik van de Vlaamse woningen daalt, vandaar de strengere EPB-normering. Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte kwaliteitskader rond ventilatie in op de nodige verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

Strengere wetgeving

Sinds 1 januari 2016 is het voor residentiële nieuwbouwaanvragen en energetische renovaties verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze erkende EPB verslaggever maakt een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag op en ziet erop toe dat de resultaten van de mechanische debietmetingen aan alle EPB eisen voldoen.

Certificaties

SKH (of BCCA) is een geaccrediteerde certificatie-instelling die het kwaliteitskader rond ventilatie organiseert. SKH kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp en ontwerpspecificaties indienen en een ventilatieprestatieverslag opmaken. Na da opmeting wordt het prestatieverslag opgeladen in het ventilatiedossier zodat het EPB dossier kon afgerond worden. SKH (of BCCA) voert ook werfcontroles uit op de finale meetresultaten, de meetapparatuur en de manier van werken. Dit gedurende de interventie en in meer dan 10% van de aangekondigde metingen.

De ventilatieverslaggeving: Wat is het en wat doet de verslaggever?

Ventilatieverslaggeving
omvat 3 fases

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

De bouwheer krijgt in eerste fase een ventilatievoorontwerp. Dit is het plan waarop alle pulsie- en extractiepunten van het ventilatiesysteem zijn aangeduid. Er wordt ook een berekening gemaakt van het gevraagde debiet, met een duidelijk overzicht hoe de resultaten tot stand gekomen zijn. Zonder ventilatievoorontwerp kan het EPB-dossier niet opgestart worden.

Ventilatieontwerpspecificaties (VOS)

Tijdens de werken adviseren de ventilatieverslaggevers de bouwheer over de te volgen gang van zaken.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)

De laatste fase is de opmeting van de geïnstalleerde installatie en controle van de uitgevoerde werken. Dit gebeurtt door een andere partij dan de installateur. Bij de oplevering van de ventilatieinstallatie krijgt de bouwheer een Ventilatieprestatieverslag (VPV) met de finale meetresultaten.

Taken van de ventilatieverslaggever

De ventilatieverslagevers zijn dus voor, tijdens en na de werken betrokken partij. Ze helpen met het ontwerp, zien toe op de uitvoering van de installatie en zorgen er na controle voor dat de vooropgestelde eisen van het ventilatiesysteem gehaald worden. De gemeten resultaten mogen dan gebruikt worden binnen het EPB dossier.

Ventilatieverslaggeving: Hoe gaat AirX te werk?

Als erkende verslaggevers bij alle instanties zijn de ervaren AirX experten de juiste partij om u te helpen bij het opstellen van uw ventilatiedossier.

Advies in de te ondernemen stappen

Een vrijblijvende offerte

Hulp bij de opstart van uw dossier

Bijstand tijdens elke fase (VVO, VOS en VPV)

We bezorgen u snel de meetresultaten voor uw EPB rapport