Is ventilatieverslaggeving verplicht in Vlaanderen ? En wat met de blowerdoortest?

Ventilatie en luchtdichtheid zijn beide een onderdeel van de EPB regelgeving. Het eindelijke resultaat van alle verschillende onderdelen resulteert in een E-peil. Vanwaar komt deze regelgeving en wat zijn de verplichtingen?

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. De EPB regelgeving vindt zijn oorsprong in het Europees Parlement. Alle E.U.-lidstaten zijn verplicht een lokale Energie Prestatie Regelgeving (EP-regelgeving) in te voeren zodat we allemaal samen een stap in de goede richting zetten. In België is dit de verantwoordelijkheid van elk van de gewesten en daarom zijn er hier en daar wat verschillen per gewest.

In Vlaanderen is onder de EPB regelgeving nu ook ventilatieverslaggeving verplicht maar in Brussel en Wallonië niet. Alle bouwaanvragen na 01/2016 vallen onder de nieuwe regelgeving en het opgelegde kwaliteitskader. Voor elke woning moet er een ventilatiedossier worden opgestart waarin men naast het ventilatievoorontwerp ook een controle doet op de uitgevoerde werken met effectieve debietsmetingen in de woning. Dit om te verzekeren dat de bouwheer waar voor zijn geld krijgt.

Om ventilatieverslaggever in Vlaanderen te worden moet je een opleiding volgen en examens afleggen bij BCCA of SKH. BCCA heeft in opdracht van de Vlaamse regering het kwaliteitskader volledig uitgewerkt.  Het doel hiervan is om de kwaliteit van de installaties te verhogen zodat het binnenklimaat van de mensen verbetert en het energieverbruik daalt. Dit was nodig omdat na onderzoek bleek dat veel installaties niet goed waren uitgewerkt en slecht waren uitgevoerd. Met als gevolg dat de mensen enkel nadeel ondervonden aan hun ventilatiesysteem en deze uiteindelijk uitschakelen, dit kan niet de bedoeling zijn uiteraard.

AirX is erkend ventilatieverslaggever voor het volledige proces, van het ventilatievoorontwerp tot het ventilatieprestatieverslag met de gemeten luchtdebieten.  Maar in de meeste gevallen worden wij in een reeds bestaand ventilatiedossier uitgenodigd als opmeter. AirX gaat nooit enkel meten maar wij gaan steeds de installatie inregelen en op punt zetten vooraleer we overgaan naar de finale meting. We doen er steeds alles aan om de gevraagde debieten overal te behalen, we voorzien hiervoor telkens 2 uur de tijd per woning.

Wij kunnen de inregeling en opmeting van de woning combineren met een blowerdoortest. Deze blowerdoortest is niet verplicht maar bij de EPB berekening wordt de luchtdichtheid van gebouwen automatisch verrekend op 12m³/m² per uur. Indien u een blowerdoor test laat uitvoeren kan deze waarde gebruikt worden in de EPB-berekening en kan het E-peil makkelijk dalen, soms tot wel 11 E-peil punten.

We gaan niet zomaar testen maar we gaan alles doen wat mogelijk is om een mooi resultaat te bekomen. Na de test
gaan we ook de ventilatie terug aankoppelen en controleren op goede werking.