Ventilatie verslaggeving

Verzeker jezelf van gezonde binnenlucht Laat je ventilatiesysteem opmeten door een Air Expert

AirX is een gecertificeerd ventilatieverslaggever

AirX is geen installateur en start elke installatie op. Wij gaan niet enkel opmeten, maar regelen de ventilatie installatie ook in om zo – binnen de mogelijkheden van de installatie – de gevraagde debieten te behalen.

Wij streven naar een optimale ventilatiesysteem en zorgen voor een gecontroleerd en gezond binnenluchtklimaat, met een zo laag mogelijk verbruik. Meestal gaan we te werk als opmeter ter plaatse en werken we binnen een reeds bestaand ventilatiedossier. Maar indien gewenst kunnen wij ook het volledige dossier voor u opstarten en een ventilatievoorontwerp afleveren. Gedurende het hele proces staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden. U heeft met AirX een partner gedurende de volledige route en ook erna, service dragen wij hoog in het vaandel.

Verwar verluchten met geopende ramen niet met ventileren. Verluchten doe je in de zomer en gedurende een beperkte tijd, ventileren is een continue proces. Woningen worden beter geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt. Ventilatie is dan uiterst belangrijk om vocht en geuren af te voeren en steeds verse lucht te voorzien. Met een systeem D recupereer je energie en voorkom je koude luchtstromen. Een goede inregeling van deze ventilatie installatie is dan ook cruciaal. Vroeger was het zeker en vast niet beter want toen hadden we een ketel van 50 kW nodig om de huizen te verwarmen, nu komen we toe met 5 kW. Bovendien verkrijgen we een verhoogd comfort en verbeteren we het binnenklimaat.

Waarom een ventilatieverslaggever en is dit verplicht?

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB- verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouwwoningen en energetische renovaties – hiermee bedoelt men een verbouwing waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt.

Het integreren van ventilatie is intussen meer dan 10 jaar verplicht binnen de EPB-regelgeving. Maar veel ventilatie installaties werden niet correct geïnstalleerd, waardoor ze hun doel missen en zelfs werden afgezet. Om deze reden werd enkele jaren geleden de opmaak van een nieuwe norm opgestart, STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’. De STS 73-1 heeft betrekking op het ontwerpen van ventilatiesystemen in woningen en het opstellen van een meetverslag over de gemeten prestaties van ventilatiesystemen.

Op 1 januari 2016 werd deze STS geïntegreerd in de EPB-regelgeving. Voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen is sindsdien een ventilatievoorontwerp bij de startverklaring en een ventilatieprestatieverslag bij de EPB-aangifte verplicht. Dit alles wordt opgevolgd binnen een kwaliteitskader, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader rond Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

BCCA vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die het Kwaliteitskader rond ventilatie organiseert. BCCA kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische toets en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp (VVO) indienen en een ventilatieprestatieverslag (VPV) opmaken.

BCCA voert ook controles uit op de meetresultaten van de metingen ter plaatse. Na de opmeting wordt het prestatieverslag opgeladen in het ventilatiedossier zodat het dossier kan afgerond worden.

Naast BCCA is er sinds 2019 ook een tweede erkend kwaliteitsorgaan, SKH. SKH gaat op dezelfde wijze te werk. AirX is aangesloten en erkend door beide kwaliteitsorganen.

Wat is een Ventilatievoorontwerp en een Ventilatieprestatieverslag?

Als bouwheer krijgt u in eerste fase het ventilatievoorontwerp (VVO). Dit is een plan waarop alle pulsie- en extractiepunten zijn aangeduid. Er wordt ook een berekening gemaakt van het gevraagde debiet, met een duidelijk overzicht van hoe we tot deze berekende resultaten gekomen zijn. Dit ventilatievoorontwerp heeft de EPB-verslaggever nodig om het EPB-dossier op te starten.

Het ventilatievoorontwerp (VVO) moet beschikbaar zijn vóór de EPB- startverklaring wordt ingediend. Op het ventilatievoorontwerp moet alles terug te vinden zijn om tot een juiste materiaalkeuze te komen. Zo kan de installateur de juiste unit en materialen aanbieden en kan men appelen met appelen vergelijken. De effectieve uitwerking van het kanaalnetwerk gebeurt door de installateur. Dit omdat de verschillende type materialen, verschillende technische eigenschappen hebben.

De laatste fase is de opmeting van de geïnstalleerde installatie en controle van de uitgevoerde werken. Het lijkt ons logisch dat dit gebeurt door een andere partij dan de installateur zelf. Tijdens de opmetingen regelen wij indien nodig de installatie verder in en overlopen we de instellingen van de unit. Bij de oplevering van de ventilatie installatie krijgt u een Ventilatieprestatieverslag (VPV) met de finale meetresultaten. Deze resultaten mogen dan gebruikt worden binnen het EPB dossier. Het ventilatiedossier is dus een onderdeel van het EPB dossier.

Verzeker jezelf van gezonde binnenlucht

Combineer de inregeling van uw ventilatiesysteem met een Blowerdoortest

Enkele referenties

Volledige ventilatieverslaggeving van 32 woningen in West-Vlaanderen

Meer info

5 ventilatie inregelingen en 5 Blowerdoortesten uitgevoerd op 1 dag

Meer info

Ventilatieverslaggeving van 20 appartementen te Hasselt.

Meer info

Blog posts

Is ventilatieverslaggeving verplicht in Vlaanderen ? En wat met de blowerdoortest?

Meer info

Wat is het verschil tussen ventilatie en airco?

Meer info