Blowerdoortest

Win tot 11 E-peilpunten door een blowerdoortest

Wat is een blowerdoortest

Bij een blowerdoortest of luchtdichtheidstest wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw bepaald door het gebouw in over- en onderdruk te plaatsen, dit d.m.v. een computergestuurde ventilator. Een effectieve debietsmeting bepaalt vervolgens het debiet dat de ventilator moet leveren om deze over- of onderdruk in stand te houden. Dit debiet komt dan overeen met het lekdebiet doorheen de spleten en kieren van het beschermd volume.

Bij elke test hoort een testrapport waarin je naast alle meetresultaten ook de nodige uitleg kan terugvinden. In Vlaanderen worden alle testen uitgevoerd binnen een erkend kwaliteitskader, zodat de bouwheer zeker is dat het resultaat correct is.

Meten is weten

Het uiteindelijke E-peil van het gebouw is een maat voor de energieprestatie, hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Omdat de afwerking van de gebouwschil naar luchtdichtheid in een latere bouwfase niet meer volledig zichtbaar is, moeten we gaan meten. Hierdoor kan de bouwheer op een correcte manier nagaan of er voldoende aandacht is besteed aan de luchtdichtheid van het gebouw. Bouwheren die goede resultaten behalen, worden beloond met E-peil punten.

Bij de bepaling van het E-peil is een goede luchtdichtheid dus een belangrijke factor. Om dit in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs geleverd worden door middel van een meting, uitgevoerd zoals beschreven in de norm NBN EN 13829:2001 en door een gecertificeerde firma.

Het is van groot belang dat we het energieverbruik van onze gebouwen naar beneden halen, vandaar de strengere EPB-normering. Het is steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te behalen en een belangrijke factor in het bepalen van het uiteindelijk E-peil is de luchtdichtheid van het gebouw.

Indien er geen test plaatsvindt, gaat men ervan uit dat er helemaal geen aandacht is besteed aan de luchtdichtheid. De waarde die dan automatisch wordt ingevuld,  is een veel slechtere waarde dan de werkelijke testwaarde.

Hierbij is de Blowerdoortest een makkelijke en relatief goedkope manier om het E-peil te verlagen. Het effect op het E-peil is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de oppervlakte van de gebouwschil. De factor (uitgedrukt in m³/uur.m²) die wordt ingegeven in de EPB-software, is namelijk het lekdebiet (m³/uur) gedeeld door de verliesoppervlakte (m²) van het gebouw.

Tips voor een betere luchtdichtheid

  • Heb je een dampkap met extractie naar buiten? Voorzie een terugslagklep of een overdrukrooster
  • Het luchtscherm in hellende daken is meestal opgebouwd uit een specifiek hiervoor bestemd product (gewoonlijk een membraan of een folie), dat doorgaans ook de rol van dampscherm vervult. Controleer of het scherm overal goed afsluit en is duurzaam is bevestigd. Controleer ook eventuele doorboringen van bijvoorbeeld de ventilatie en werk indien nodige extra zorgvuldig af met tape.
  • Controleer uw energiebocht (plaatsen waar elektriciteit, gas, enzovoort de woning binnenkomen) op luchtdichtheid
  • Controleer elke andere doorboring (buitenkraantje, voeding buitenverlichting, …) van de geïsoleerde buitenschil en spuit deze op met bijvoorbeeld PUR schuim

Win E-peilpunten door een blowerdoortest

Combineer de Blowerdoortest met de inregeling van uw ventilatiesysteem

Enkele referenties

5 ventilatie inregelingen en 5 Blowerdoortesten uitgevoerd op 1 dag

Meer info

Inregeling en opmeting van de ventilatie in combinatie met de Blowerdoortest.

Meer info

Blowerdoortest in Vlaams-Brabant met een zeer mooi resultaat.

Meer info

Blog posts

Is ventilatieverslaggeving verplicht in Vlaanderen ? En wat met de blowerdoortest?

Meer info

Tips van onze Air Experts voor een beter resultaat bij een blowerdoortest.

Meer info