Alles wat u moet weten over ventilatie en EPB

U heeft thuis een ventilatiesysteem geplaatst?
Ontdek dan hier waar u aan moet voldoen en hoe u tegelijkertijd uw wooncomfort kan verhogen.

U bent bij AirX aan het juiste adres!

We vertellen u op deze pagina onder andere meer over

  • Onze ervaring met het inregelen en opmeten van ventilatiesystemen
  • Het belang van een goede luchtbehandeling
  • De vele voordelen van een afstelling op maat.
  • EPB, het wettelijke kader en ventilatieverslaggeving

Vraag hier uw offerte aan

AirX: kennis, advies en optimaal rendement

Doorheen de voorbije jaren, heeft AirX zich gespecialiseerd in het inregelen én correct opmeten van grote en kleine ventilatie-installaties. Dit zowel voor kantoorgebouwen, scholen en winkels als voor residentiële woningen…U kan reeds in de opstartfase van uw project voor advies over luchtbehandeling en de juiste keuze van ventilatiesystemen bij ons terecht. Wij ontzorgen u en zorgen ervoor dat uw ventillatiesysteem optimaal rendeert.

AirX: goede luchtbehandeling =
goede luchtkwaliteit

De kwaliteit van uw binnenlucht

Binnenlucht bevat een aantal contaminanten, meestal met een grotere diversiteit en voor bepaalde verontreinigende stoffen ook in hogere concentraties dan buiten. De aanwezigheid van VOC-emissies, aerosolen, fijnstof en andere vervuilende stoffen beïnvloedt het binnenklimaat. De kwaliteit van de binnenlucht is van groot belang omdat ze van invloed kan zijn op de gezondheid, het comfort, het welzijn en de productiviteit van de inwoners.

Gevaren van ongezonde binnenlucht

De gezondheidseffecten van een slecht binnenklimaat zijn zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma… Zo heeft een verhoogde CO2-concentratie een negatief effect op het denkvermogen en de kwaliteit van beslissingen.

De luchtgroep als motor van je ventilatiesysteem

De ventilatie-installatie heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden van een goede binnenluchtkwaliteit en is de enige installatie die dat doel kan bereiken. Het levert frisse lucht aan de verschillende ruimten van de woning en zuigt de vervuilde lucht er constant uit weg.

Vraag hier uw offerte aan

AirX: De voordelen van een goed afgesteld ventilatiesysteem

Betere en dus gezondere binnenluchtkwaliteit

Lagere ecologische voetafdruk door een lagere energieverbruik van het gebouw

Besparing op de energiekost

Minder klachten betreffende vervelende geluiden of vochtigheid

Een goed onderbouwd meetrapport zorgt voor een vlotte goedkeuring

Optimaal rendement van de installatie, geen verlies

Verhoogd binnencomfort voor de gebruiker van uw installatie

Een tevreden eindgebruiker zorgt voor goede mond-aan-mond reclame

EPB en de taak van de ventilatieverslaggever

Wat is de EPB normering en waarom is het belangrijk?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Uit ecologische en financiële overwegingen, is het van groot belang dat het energieverbruik van de Vlaamse woningen daalt, vandaar de strengere EPB-normering. Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte kwaliteitskader rond ventilatie in op de nodige verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

Strengere wetgeving

Sinds 1 januari 2016 is het voor residentiële nieuwbouwaanvragen en energetische renovaties verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze erkende EPB verslaggever maakt een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag op en ziet erop toe dat de resultaten van de mechanische debietmetingen aan alle EPB eisen voldoen.

Taken van de ventilatieverslaggever

De ventilatieverslagevers zijn dus voor, tijdens en na de werken betrokken partij. Ze helpen met het ontwerp, zien toe op de uitvoering van de installatie en zorgen er na controle voor dat de vooropgestelde eisen van het ventilatiesysteem gehaald worden. De gemeten resultaten mogen dan gebruikt worden binnen het EPB dossier.