Alles wat u moet weten over ventilatie­verslag­geving

U gaat (ver)bouwen en moet in orde zijn met die EPB normering? Wat is ventilatieverslaggeving in Vlaanderen en wat is er nu net verplicht? Ontdek alles over het hoe, wat, waar en waarom van ventilatieverslaggeving!

Wat is de EPB normering en waarom is het belangrijk?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Uit ecologische en financiële overwegingen, is het van groot belang dat het energieverbruik van de Vlaamse woningen daalt, vandaar de strengere EPB-normering. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting. Het ventilatiedossier in Vlaanderen is dus een onderdeel van het EPB dossier. Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte kwaliteitskader rond ventilatie in op de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

Strengere wetgeving sinds 2016 voor Vlaanderen

Sinds 1 januari 2016 is het voor residentiële nieuwbouwaanvragen en energetische renovaties verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen, welke een ventilatiedossier zal opstarten.

Dit kan maar is niet noodzakelijk ook de EPB verslaggever. De beheerder van het ventilatiedossier kan dan andere gecertificeerde firma's aanduiden om de installatie op te meten, of dit ook zelf voorzien. Zo werkt AirX in de meeste gevallen vanuit een reeds opgestart ventilatiedossier en worden wij aangeduid als opmeter van de debieten.

Certificaties in Vlaanderen

SKH (of BCCA) is een geaccrediteerde certificatie-instelling die het kwaliteitskader rond ventilatie organiseert, iov de het Vlaams Energie Agentschap (VEA). SKH kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp en ontwerpspecificaties indienen en een ventilatieprestatieverslag opmaken. Na da opmeting wordt het prestatieverslag opgeladen in het ventilatiedossier zodat het EPB dossier kon afgerond worden. SKH (of BCCA) voert ook werfcontroles uit op de finale meetresultaten, de meetapparatuur en de manier van werken.

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Het Ventilatiedossier of het ventilatieverslag (VVG) heeft verschillende stappen die verplicht moeten worden doorlopen. De bouwheer krijgt in eerste fase een ventilatievoorontwerp (VVO). Dit is het plan waarop alle pulsie- en extractiepunten van het ventilatiesysteem zijn aangeduid. Er wordt ook een berekening gemaakt van het gevraagde debiet, met een duidelijk overzicht hoe de resultaten tot stand gekomen zijn. Zonder ventilatievoorontwerp kan het EPB-dossier niet opgestart worden.

Met het ventilatievoorontwerp kan de bouwheer afstappen op de installateur en eventueel verschillende offertes vergelijken op een correcte manier.

Het uitwerken van de installatie wordt gedaan door de installateur (en/of door de leverancier van het materiaal) want deze kent de technische specificaties van zijn materiaal het beste.

Ventilatieontwerpspecificaties (VOS)

Dit is een lijst met advies en tips voor een optimaal werkend ventilatiesysteem. De controle zelf, georganiseerd door het kwaliteitskader in Vlaanderen, gebeurt op basis van de correct opgemeten luchtdebieten.


Ventilatieprestatieverslag (VPV)

De laatste fase is de opmeting van de geïnstalleerde installatie en controle van de uitgevoerde werken. Dit gebeurt door een gecertificeerde opmeter. Bij de afsluiting van het ventilatiedossier krijgt de bouwheer een Ventilatieprestatieverslag (VPV) met de finale meetresultaten en een unieke code die het EPB dossier linkt aan het ventilatiedossier.


Taken van de ventilatieverslaggever

De ventilatieverslagevers zijn dus voor, tijdens en na de werken betrokken partij. Ze helpen met het ontwerp, zien toe op de uitvoering van de installatie en zorgen er na controle voor dat de vooropgestelde eisen van het ventilatiesysteem gehaald worden. De gemeten resultaten mogen dan gebruikt worden binnen het EPB dossier.

Hoe gaat AirX te werk?

Als erkende verslaggevers bij alle instanties zijn de ervaren AirX experten de juiste partij om u te helpen bij het opstellen van uw ventilatiedossier.