Pas geïnstalleerde luchtgroepen correct inregelen is van groot belang en biedt tal van voordelen!

Heeft u vragen over het afstellen van luchtbehandelingsinstallaties? Wat is er nu zo belangrijk aan een correct ingeregeld ventilatiesysteem? Hoe heeft u als installateur baat bij een juist ingestelde luchtgroep? Ontdek het hier.

U bent bij AirX aan het juiste adres!

We vertellen u op deze pagina onder andere meer over

  • Onze ervaring op vlak van het inregelen en opmeten van luchtgroepen
  • Het belang van een correcte inregeling van het ventilatiesysteem.
  • De vele voordelen van een afstelling op maat.
  • Wat kunnen de AirX experten voor u betekenen

Vraag hier uw offerte aan

AirX: kennis, advies en optimaal rendement

Doorheen de voorbije jaren, hebben wij ons gespecialiseerd in het inregelen én correct opmeten van grote ventilatie-installaties. Dit voor kantoorgebouwen, scholen, winkels, laboratoria, fitnesscentra… Maar ook kan u in de opstartfase van uw project voor advies over luchtbehandeling en de juiste keuze van luchtgroepen bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat uw ventillatiesysteem optimaal rendeert.

AirX als pionier

We vervullen in de Belgische ventilatiewereld een pioniersrol op het gebied van het inregelen van grotere ventilatiesystemen en daar mogen we best trots op zijn. Door frequente bijscholingen en het continue aftoetsen van de theorie op de praktijk van de werf, kunnen we deze positie ook blijven handhaven.

AirX: 1+1=3 Het belang van een correcte ventilatie inregeling

Goede luchtkwaliteit = Slim ontwerp + juiste installatie + correcte inregeling

Een goed werkend ventilatiesysteem is dus cruciaal voor een gezond binnenklimaat en begint bij een goed ontwerp en de keuze van de meest geschikte luchtgroep. Daarna is een correcte installatie van groot belang en tot slot kan de installatie enkel tot zijn recht komen bij een correcte inregeling.

Meten is weten!

Om aan te tonen dat die inregeling goed is verlopen is een juiste opmeting van de debieten verreist. De ventilatie heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden van een goede binnenluchtkwaliteit. Het ventilatiesysteem is trouwens de enige installatie die dat doel kan bereiken. De ventilatie-installatie levert frisse lucht aan de verschillende ruimten van het gebouw en zuigt de vervuilde lucht eruit weg.

Luchtgroepen inregelen

Bij oplevering en ingebruikname van gebouwen komt het vaak voor dat installaties niet of onvoldoende zijn ingeregeld. De luchthoeveelheid is dan niet in overeenstemming met de beoogde ontwerpwaarden. Ook bestaande installaties kunnen door bijvoorbeeld indelingsveranderingen niet optimaal meer renderen. Ondeskundige klachten- of storingsafhandeling verergeren de ontregeling vaak nog verder.

Optimaal rendement

Enkel dankzij een professionele inregeling kan uw ventilatiesysteem optimaal werken naar elektrisch verbruik, geluid, comfort en energierecuperatie toe. Door uw ventilatiesysteem te laten inregelen, optimaliseert u het rendement van uw investering en creëert u daarbovenop een gezond binnenklimaat

Vraag hier uw offerte aan

AirX: De voordelen van een goed afgesteld ventilatiesysteem

Betere en dus gezondere binnenluchtkwaliteit

Lagere ecologische voetafdruk door een lagere energieverbruik van het gebouw

Besparing op de energiekost

Minder klachten betreffende vervelende geluiden of vochtigheid

Een goed onderbouwd meetrapport zorgt voor een vlotte goedkeuring

Optimaal rendement van de installatie, geen verlies

Verhoogd binnencomfort voor de gebruiker van uw installatie

Een tevreden eindgebruiker zorgt voor goede mond-aan-mond reclame

AirX: Waarmee kunnen de AirX experten u helpen?

Advies

AirX wordt vaak ingeschakeld in de ontwerpfase. De experten geven niet alleen advies over de keuze van de luchtgroep maar ook over de aanbevolen hoeveelheid en positionering van de regelorganen. Zonder regelkleppen is er immers geen inregeling mogelijk.

Ontzorgen

De Air Experts komen bijna dagelijks op de werfvloer. Zowel voor kleine residentiële ventilatiesystemen als voor grote installaties in kantoren, scholen, hotels, labo’s of winkels. Ze hebben ruime ervaring bij het inregelen van de verschillende merken, het instellen van de verschillende soorten VAV-regelaars (Variabel Air Volume ) of CAV-kleppen (Constant Air Volume), het opsporen van geluidsproblemen, noem maar op…. Al deze opgedane kennis gebruiken ze om de installateur te ondersteunen en te ontzorgen. Zo kan deze zich focussen op hetgeen hij het liefste doet, installeren.

De puntjes op de i na de installatie

Bij oplevering en ingebruikname van gebouwen komt het te vaak voor dat installaties niet of onvoldoende zijn ingeregeld, De luchthoeveelheid is dan niet in overeenstemming met de vooropgestelde ontwerpwaardes. AirX komt dan met plezier én expertise langs voor de inregeling en finale opmeting van de installatie.

Optimaal rendement

Air X overloopt samen met u alle stappen die tot een goede ventilatie van het gebouw leiden.
Ze bieden u:

  • Advies bij de keuze van de luchtgroep
  • hulp bij het ontwerp
  • aanwezigheid tijdens de installatie,
  • expertise bij de inregeling ervan
  • de opmeting om de correcte inregeling aan te tonen

Zo weet u als installateur dat alle genomen stappen de juiste zijn en bent u ook meteen van een goed resultaat verzekerd.