Analyses en opmetingen van bestaande ventilatie installaties

Dankzij jarenlange ervaring in de ventilatiesector, kunnen wij onze klanten verder helpen met al hun ventilatie vraagstukken. Deze ervaring hebben wij opgedaan bij verschillende grote internationale spelers in de HVAC-wereld.  

 

Ondertussen zijn we al sinds 2017 actief als inregelfirma en hebben we al veel installaties ingeregeld van woningen tot kantoorgebouwen, laboratoria, winkels, hotels, enzovoort. We hebben in de afgelopen jaren onze inregeltechniek alsook onze opmeettechniek geoptimaliseerd.  

 

We koppelen al onze ervaringen van op de werfvloer terug in het advies naar onze klanten toe en willen het beste halen uit elke installatie. Dit willen we in de eerste plaats doen in samenspraak met de installateur. We willen altijd samen met de installateur de beste installaties opleveren. 

 

Bij oudere installaties is het ook mogelijk om deze te laten opmeten en te analyseren door een Air Expert zodat men de juiste meetgegevens en informatie heeft om de juiste beslissingen te nemen. 

 

Wij gaan altijd steeds correcte debietsmetingen uitvoeren en onze expertise gebruiken om de situatie in beeld te brengen alsook al meteen te verbeteren. We werken indien mogelijk ook bij de oudere installaties samen met de installateur en willen altijd constructief werk leveren. Bij onze analyses gaan we ook de regeling van de installatie zelf nakijken en indien mogelijk al meteen optimaliseren.  

 

Tot slot willen we nog meegeven dat het belangrijk is om een ventilatie installatie in zijn geheel te bekijken en alle verschillende componenten op elkaar af te stemmen. Zonder inregeling kan de installatie echter onmogelijk correct werken. Zelf installeren we niet maar we specialiseren ons in het inregelen en optimaliseren van de installaties. 

Een vrijblijvend gesprek met onze Air Experts over uw project?

“Do one thing and do it well” (Jan Koum)

Achteraf stellen we dan een uitgebreid meetrapport op met advies, zodat uw binnenluchtklimaat verbetert en eventuele beslissingen kunnen genomen worden, op basis van correcte data.

De binnenluchtkwaliteit heeft een rechtstreekse impact op onze gezondheid, voorbeelden hiervan zijn geïrriteerde ogen, een verstopte neus, duizeligheid, concentratieverlies of hoofdpijn. Het is dus uiterst belangrijk om te weten of je ventilatiesysteem correct werkt, welke luchtstromingen er doorheen je gebouw stromen en of het luchtdebiet overal voldoende is.

Enkele referenties

Opmeting van een bestaand ventilatiesysteem in een school te Antwerpen.

Meer info

Opmeting van het ventilatiesysteem van een Gemeentelijke werkplaats in Vlaams-Brabant

Meer info

Analyse van het volledige ventilatiesysteem van een tropisch zwembad in de Ardennen

Meer info

Blog posts

Ontdek de 6 meest voorkomende oorzaken waarom de gevraagde ventilatiedebieten van grotere installaties niet gehaald worden.

Meer info

Ontdek de meerwaarde die AirX kan leveren om een correcte inregeling van de ventilatie te realiseren.

Meer info

Renovatie en innovatie van oude luchtbehandelingskasten

Meer info