Opstart en inregeling van ventilatie installaties

De positieve huidige wereldwijde trends en evoluties op het vlak van duurzaamheid leidt tot oa meer energie-efficiënte, luchtdichte en geïsoleerde gebouwen met gecontroleerde mechanische ventilatie. De mechanische, gecontroleerde ventilatie heeft hierdoor een omvangrijke impact op de binnenluchtkwaliteit.

Goed en gecontroleerd ventileren is dus belangrijk. Daarbovenop recupereren we energie vanuit de extractielucht. Zo recupereren we warmte in de winter maar we recupereren ook koude in de warme zomers, hierdoor moet de actieve koeling minder hard werken en daalt het verbruik van deze actieve koelmachines.

Een goed ventilatiesysteem begint bij een goed ontwerp. Daarna is een correcte installatie van groot belang en tot slot kan de installatie enkel tot zijn recht komen bij een correcte inregeling. Om aan te tonen dat die inregeling goed is verlopen is een juiste opmeting van de debieten verreist.

Bij oplevering en ingebruikname van gebouwen komt het voor dat installaties niet of onvoldoende zijn ingeregeld, d.w.z. de luchthoeveelheid is niet in overeenstemming met de ontwerpwaarden. AirX is gespecialiseerd in ventilatie en na het installatiewerk door de installateur, komen wij met plezier langs voor de inregeling en finale opmeting van de installatie. Wij gaan er alles aan doen om de nieuwe installaties volledig op punt te zetten.

Alle Air Experts komen bijna dagelijks op de werfvloer voor de activiteiten van AirX. Dit vanaf de kleine residentiële ventilatie installaties tot en met de grotere installaties in bijvoorbeeld kantoren, scholen, hotels, labo’s of winkels. Hierbij hebben we ervaring opgedaan met verschillende regelingen van de verschillende merken, het instellen van de verschillende soorten VAV-regelaars (Variabel Air Volume ) of CAV-kleppen (Constant Air Volume), het opsporen van geluidsproblemen, enzovoort. Al deze opgedane kennis gebruiken we om onze klanten te ondersteunen en de installateur te ontzorgen. Zo kan deze zich focussen op hetgeen hij graag doet, installeren.

Voor de berekeningen van de debieten worden de normen NBN EN 12792 en NBN EN 13779 als leidraad gebruikt. Voor de inregeling wordt indien mogelijk, de proportionele inregelmethode gebruikt. Het spreekt voor zich dat regelkleppen essentieel zijn voor een goede inregeling. Zonder regelkleppen kan er weinig geregeld worden.

Wij voorzien ook advies bij de ontwerpplannen voor de positionering van de regelorganen, zo is een goede en correcte inregeling verzekerd. Door het plaatsen van meerdere regelkleppen op elke tak kan er veel sneller worden ingeregeld. De kost van deze extra kleppen wint u meteen terug door de kortere inregeltijd. Doorbovenop wordt er niet gesmoord aan de roosters zelf waardoor het gevaar van geluidsoverlast verlaagt. Indien gewenst duiden wij voor u aan waar er allemaal regelkleppen moeten zitten voor een vlotte en snelle inregeling.

Zoekt u een partner voor de inregeling van uw ventilatiesysteem? Bij AirX maakt u eenvoudig een afspraak.

Enkele referenties

Een van de grotere IV Produkt luchtgroepen voor TVH.

Meer info

Pluimvee bedrijf kiest voor energiezuinig IV Produkt luchtgroep met ingebouwde warmtepomp

Meer info

Grote modulaire luchtgroep voor het nieuwe energiezuinge gebouw van de brandweer

Meer info

Blog posts

Ontdek de unieke meerwaarde die AirX kan bieden.

Meer info

Ontdek de 6 meest voorkomende oorzaken waarom de gevraagde ventilatiedebieten van grotere installaties niet gehaald worden.

Meer info

Ontdek de meerwaarde die AirX kan leveren om een correcte inregeling van de ventilatie te realiseren.

Meer info