Tips voor het correct meten van debieten in luchtkanalen.

Grotere luchtdebieten correct opmeten is een uitdaging en uiterst belangrijk bij het aerolisch inregelen van ventilatie installaties. Air Expert Tim Vanderperren geeft een paar tips en deelt zijn ervaring.

Met de juiste meetgegevens kan er perfect worden ingeregeld en zal het volledige ventilatiesysteem optimaal werken. Bij een slechte inregeling zal de luchtgroep te veel elektriciteit verbruiken en de energierecuperatie niet maximaal zijn. Een slechte inregeling veroorzaakt vaak geluidsproblemen alsook comfortproblemen.  Maar het grootste probleem wordt veroorzaakt door te kleine luchtdebieten, waardoor de ruimtes  onvoldoende ververst worden, met ongezonde binnenlucht tot gevolg.

Meten is weten dus het is belangrijk correct te meten.

Air Expert Tim Vanderperren heeft de laatste twee jaar verschillende opleidingen gevolgd over het aerolisch inregelen en vooral ook veel ervaring opgedaan in de praktijk. Wij vroegen Tim naar de belangrijkste stappen voor het correct uitvoeren van een kanaalmeting.

“ Zoek de  meest geschikte meetplek voor de meting en vermijd hierbij grote turbulenties na bijvoorbeeld bochten, T-stukken, enzovoort. Bepaal vervolgens het aantal meetpunten en kies het juiste meettoestel, afhankelijk van luchtsnelheid in het kanaal. Controleer meteen de correctheid van de uitgevoerde meting via de betrouwbaarheidsfactor. “

Vervolgens vroegen we Tim wat te doen indien we geen goede meetplek kunnen vinden.

“ Op de werf kan het gebeuren dat je geen ideale meetplek kan vinden. Het is dan belangrijk om het aantal meetpunten te verhogen tot je een goede betrouwheidsfactor bekomt. “  

Met de juiste debietsmetingen kunnen de regelkleppen correct worden afgesteld en de instellingen van de units worden bepaald. Voorzie overal voldoende regelkleppen, het ontbreken van 1 klep kan een groot verschil geven in inregeltijd, comfort en akoestiek. De extra investering van een paar extra kleppen is terugverdiend nog voor de ingebruikname van het gebouw. Naast meetrapporten voorzien wij ook adviesraporten om de installaties te verbeteren naar de toekomst toe en een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze klanten.