Levering van onze IV Produkt luchtgroep, gecombineerd met de opstart, inregeling en opmeting van de volledige installatie.

De meerwaarde die wij kunnen aanbieden aan onze klanten kunnen we mooi aantonen via dit project.

De meerwaarde die wij kunnen aanbieden aan onze klanten kunnen we mooi aantonen via dit project.

We hebben samen met de klant een optimale luchtgroep samengesteld en geleverd. Warmterecuperatie via een warmtewiel, propere binnenlucht dankzij fijnstoffilters en een actieve drukbalanscontrole waardoor er 0% lek is van de extractie zijde naar de verse zijde.

Dankzij de goede samenwerking was AirX ook betrokken  bij de ontwerpplannen en konden we aangeven waar er allemaal regelkleppen moesten worden voorzien. De volledige installatie is ingeregeld via manuele regelkleppen op een recordtijd. Hierdoor daalt de kostprijs van de inregeling. Alle debieten zijn gehaald en de unit draait op 75% op nominaal debiet. De regelkleppen zorgen er ook voor dat er geen geluidshinder is door een te hoge luchtsnelheid.

Ventilatie is een enorme meerwaarde voor het gebouw als je het van in het begin goed aanpakt.  Dankzij onze IV Produkt luchtgroep daalt het totale energieverbruik van het gebouw en verhogen we de binnenluchtkwaliteit. Dit zonder in te boeten aan comfort, integendeel.

Installatie: IV PRODUKT ENVISTAR FLEX 190 met energierecuperatie, drukbalanscontrole en monitoring via het web.