Hoe werkt een constante drukregeling bij een vraag gestuurd ventilatiesysteem?

Het hart van een vraag gestuurd ventilatiesysteem is de luchtgroep en deze heeft een constante drukregeling. Dit wil zeggen dat de luchtgroep de ventilatoren gaat laten op-en aftoeren om steeds dezelfde druk in het kanaalsysteem te behouden. Na het instellen, effectief meten en eventueel bijstellen van alle vraag gestuurde regelkleppen (VAV-kleppen) gaan we als laatste stap de druksetpunten van de luchtgroep bepalen. Het druksetpunt nauwkeurig bepalen is belangrijk want bij te lage druksetpunten worden de ontwerpdebieten niet gehaald. Te hoge druksetpunten zullen dan weer zorgen dat het regelbereik van de VAV regelkleppen wordt beperkt, het geluidsniveau in de ruimtes stijgt en de ventilatoren meer energie zullen verbruiken dan nodig. Heb je een ventilatiesysteem dat moet worden ingeregeld?

Vrijblijvende offerte en/of advies?