Blog posts

Alles in één, behalve de zorgen

Deze realisatie in een kantoorgebouw in Vlaams-Brabant is een mooi voorbeeld van onze nieuwe All-in-one service. Onze op maat geselecteerde, CO2 vraaggestuurde IV Produkt luchtgroep zorgt hier voor een optimale luchtkwaliteit alsook voor een opmerkelijke energiebesparing dankzij onder andere het hoogrendements warmtewiel

Meer info

Belang van ventilatie met energieterugwinning en CO2-metingen in gebouwen

Correct werkende ventilatiesystemen met energierecuperatie zijn niet alleen van vitaal belang voor het realiseren van duurzame en energiezuinige gebouwen maar ook voor het creëren van een gezond binnenklimaat.

Meer info

Wat is een interne actieve drukbalanscontrole in de luchtgroep?

Je wil ervoor zorgen dat er 0% lek is van afvoerzijde naar de toevoerzijde in de luchtgroep? Dat is niet makkelijk want zowel bij platenwisselaars als bij warmtewielen zijn altijd er minimale lekken.

Meer info

De vier meest voorkomende oorzaken voor het niet behalen van het ontwerpdebiet zijn

Ook in 2022 hebben we weer residentiële installaties ingeregeld alsook een groot aantal volledige ventilatiesystemen van kantoorgebouwen, laboratoria, winkels…

Meer info

Ventilatiechecks in cultuurhuizen voor de Vlaamse overheid

Betrouwbare debietsmetingen. Voor de Vlaamse overheid zijn onze Air Experts in het najaar van 2022 op pad gegaan om voor verschillende cultuurhuizen de ventilatie in kaart te brengen en indien mogelijk de parameters van de regeling al meteen te optimaliseren. We gaan bij onze ventilatiechecks betrouwbare debietsmetingen uitvoeren en de installatie in kaart brengen. We […]

Meer info

Luchtgroepen met ingebouwde warmtepomp: vijf unieke troeven 

  AirX wil het energieverbruik in gebouwen doen dalen met behulp van kwalitatieve luchtgroepen met energierecuperatie, dankzij het correct afstellen van de volledige installatie. Een correcte inregeling in combinatie met een kwalitatieve luchtgroep is een uniek totaalconcept dat zowel de installateur al s de eindklant ten goede komt. De spin in het web is de […]

Meer info