WAT IS C02?

wat is co2?

CO₂ in de buitenlucht

Koolstofdioxide of CO₂ is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De CO₂-concentratie in de buitenlucht is de afgelopen decennia, deels door het gebruik van fossiele brandstoffen toegenomen en is een belangrijke factor in de klimaatverandering.

CO₂ in de binnenlucht

De CO₂-concentratie in de buitenlucht bepaalt mee het basisniveau CO₂ in een gebouw. Een ongebruikt lokaal zal dezelfde hoeveelheid CO₂ bevatten als die van de buitenlucht.

Meer mensen = hogere CO₂-concentratie

Bij gebruik van een lokaal, neemt de hoeveelheid CO₂ in de binnenlucht toe. Mensen ademen namelijk zuurstof (O₂) in en ademen koolstofdioxide (CO₂) uit. Logischerwijze neemt het CO₂-gehalte in een lokaal dus toe naarmate er meer mensen aanwezig zijn, ze er langer aanwezig zijn en er niet verlucht of geventileerd wordt.

Verschil tussen verluchten en ventileren

Verluchten is het creëren van een grote en frisse luchtstroom door bijvoorbeeld gedurende een korte tijd een raam of een deur open te zetten. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Je voorziet een structurele oplossing om de verontreinigde binnenlucht te vervangen door minder vervuilde buitenlucht.

Verhoogde CO₂-concentratie, verminderde prestaties

Een te hoog CO₂-gehalte in de lucht heeft een negatieve invloed op onze concentratie. Het zorgt er voor dat we ons vermoeid gaan voelen en leidt uiteindelijk tot een stevige hoofdpijn. Ook op de werkvloer is het daarom belangrijk goed te ventileren.

Wil u alles weten over onze CO₂ oplossingen of bent u reeds overtuigd en gewoon benieuwd naar de prijs van deze maandelijkse CO₂ check? Vul dan ons contactformulier in en wij doen de rest.

CO₂ niveau en aerosolen

Het CO₂-gehalte in de binnenlucht is ook een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht en de concentratie aan aerosolen in de lucht. Deze aerosolen ontstaan vooral bij het ademen en spreken en kunnen ziekteverwekkers en virussen overdragen.

COVID-19

Uit studies blijkt dat het risico op besmetting met het COVID-19 toeneemt, naarmate de CO₂-concentratie stijgt in een ruimte waar een besmette persoon aanwezig is. Dit verhoogde risico is ook afhankelijk van hoeveel besmette personen er in de ruimte aanwezig zijn en hoeveel tijd er in die ruimte doorgebracht wordt.

Luchtverversing door ventilatie

Nulrisico bestaat niet en besmetting kan dus overal optreden. Wel staat er vast dat een goed ingeregeld en correct afgesteld ventilatiesysteem de concentratie van CO₂ aerosolen en virussen helpt verlagen. Wanneer je de lucht in een lokaal voldoende ventileert, verlaag je dus ook de kans op besmetting met een virus via de binnenlucht.

CO₂ als maatstaf voor vervuiling

De CO₂-concentratie in de binnenlucht is een goede indicator voor de luchtverversing in drukbezette ruimtes. Hoe slechter de luchtverversing, hoe hoger het CO₂ gehalte. Om te weten of je binnenlucht voldoende ververst wordt, is het dus van groot belang het CO₂ gehalte van de binnenlucht kennen.

Meten is weten

De gemiddelde CO₂-buitenluchtconcentratie bedraagt 400 ppm. De drempelwaarde voor CO₂ in werkomgevingen is bepaald op 500ppm boven de buitenluchtconcentratie en bedraagt 900 ppm. Dit betekent dat je onder 900 ppm een goede luchtverversing hebt en er een kleinere kans bestaat dat de virusdeeltjes zich in de binnenlucht opstapelen. Kom je boven deze waarde, dan onderneem je best actie. Door te meten, kan je dus de juiste gezondheidsmaatregelen nemen.

Meten is weten

De gemiddelde CO₂-buitenluchtconcentratie bedraagt 400 ppm. De drempelwaarde voor CO₂ in werkomgevingen is bepaald op 500ppm boven de buitenluchtconcentratie en bedraagt 900 ppm. Dit betekent dat je onder 900 ppm een goede luchtverversing hebt en er een kleinere kans bestaat dat de virusdeeltjes zich in de binnenlucht opstapelen. Kom je boven deze waarde, dan onderneem je best actie. Door te meten, kan je dus de juiste gezondheidsmaatregelen nemen.

Opletten met goedkope CO₂ meters

Door de toegenomen vraag naar CO₂ meting is de markt tegenwoordig overspoeld met inferieure varianten. De meeste goedkope toestellen hebben enkel VOC (Vluchtige Organische Stoffen) sensoren aan boord. Deze sensoren meten enkel de luchtkwaliteit en niet de eigenlijke CO₂ waarden, wat een vertekend beeld van de realiteit geeft.

Belang van een correcte meting

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten de meetresultaten uiteraard correct zijn. Dit kan enkel met kwalitatieve en betrouwbare sensoren. De betere CO₂ meters zijn stabieler en hebben een echte CO₂ sensor aan boord die met CO₂ detectietechnologie en infrarood accurate metingen kan verrichten.