Opmeting van het ventilatiesysteem van een Gemeentelijke werkplaats in Vlaams-Brabant

De werkplaats, het magazijn en de kantoren werden volledig opgemeten. Wij zijn hier met 4 Air Experts van start gegaan zodat we alles op 1 dag hebben kunnen realiseren.

Om er zeker van te zijn dat de installatie goed staat ingeregeld kregen we hier de opdracht om een meetrapport af te leveren en de groepen zo optimaal als mogelijk in te stellen.

Het is belangrijk om het juiste meettoestel te gebruiken en ze regelmatig te laten kalibreren. Eenmaal je het juiste toestel hebt gebruikt is het ook uiterst belangrijk om correct te meten. Voor de berekeningen van de debieten worden de normen NBN EN 12792 en NBN EN 13779 als leidraad gebruikt. 

Installatie: Swegon GOLD WTW units met warmtewiel voor een continue energierecupertaie. Verder zijn de units voorzien van F7 zakkenfilters voor een optimaal binnenklimaat.