Opmeting van een bestaand ventilatiesysteem in een school te Antwerpen.

Na monitoring van de binnenluchtkwaliteit bleek dat er een probleem was met de ventilatie. AirX is dan ingeschakeld om de volledige installatie te komen opmeten.

U kan net zoals voor dit project, de Air Experts ook inschakelen voor enkel het opmeten van luchtdebieten in een bestaande installatie. Al onze meetresultaten geven we dan weer in een onderbouwd meetrapport. Daarbovenop geven we ook onze interpretatie van de resultaten en bieden we oplossingen aan indien mogelijk.

Al onze metingen worden uitgevoerd met de beste apparatuur en volgens de betreffende normering. Het is uiterst belangrijk om correct te meten zodat de meetresultaten betrouwbaar zijn.

Indien u wil weten of het CO2 percentage niet te hoog wordt,  dan kan u AirX ook inschakelen om de CO2 te monitoren voor een welbepaalde periode. We komen draadloze sensoren monteren van een uiterst goede kwaliteit. We gaan dan voor een welbepaalde periode de CO2, RV en temperatuur opmeten. Allle verzamelde data worden dan weergegeven in een rapport dat we dan samen analyseren.