Levering van 2 IV Produkt luchtgroepen inclusief de opstart, inregeling en opmeting van de volledige installatie.

In de Antwerpse haven mochten we 2 IV Produkt luchtgroepen leveren. Na het installatiewerk van onze klant zijn wij de luchtgroepen komen opstarten en hebben wij de volledige installatie ingeregeld.

Op het dak zijn 2 IV Produkt luchtgroepen geïnstalleerd, 1 luchtgroep voorziet de refter en de lockers van ventilatie. De andere luchtgroep ventileert de rest van het gebouw (kantoren, sanitair, douches, magazijn,..). De luchtgroepen zijn voorzien van een warmtewiel voor energierecuperatie, zakkenfilters en naverwarmingsbatterijen, gevoed door lucht-water warmtepomp. 

Het concept is een klok gestuurde ventilatie, voorzien voor een constant debiet. Tijdens de uren werkt de luchtgroep op zijn nominaal debiet. Daarbuiten ligt de luchtgroep stil. De vrijgave wordt gestuurd door de externe PRIVA-regeling. Deze leest ook een algemeen alarm in, en stuurt zelfstandig de naverwarmingsbatterijen. 

Installatie: IV PRODUKT Envistar luchtgroepen met warmtewielen.