Inregeling en opmeting van het volledige ventilatiesysteem van een dagziekenhuis in Antwerpen

De opdracht bestaat uit het inregelen en het opmeten van de ventilatiedebieten van alle ruimtes met uitzondering van de operatiekamers. Voor elke ruimte werd gekeken naar de berekende debieten en de bestemming van de ruimte.

Het gebouw bestaat uit consultatieruimtes, wachtzalen en een onthaal ruimte, allemaal zijn ze voorzien van een constant pulsie- en extractiedebiet. De luchtgroep is uitgerust met toerental geregelde EC-ventilatoren voor de pulsie en de extractie, beide zijn ingesteld op een constant debiet.

De volledige installatie is voorzien van constant volume regelaars (CAV regelkleppen) in het kanaalnetwerk om de verse lucht correct te verdelen. Bij inregeling wordt gekeken om de luchtgroep net voldoende voordruk te laten leveren aan alle CAV kleppen, zodat deze hun werk kunnen doen.  Als bij de meting blijkt dat het debiet afwijkt, wordt de regelklep bijgestuurd.

Installatie: DAIKIN luchtgroep met warmtewiel, DX batterij, V-vormige compactfilters en een DX batterij.