Inregeling en opmeting van de ventilatie voor de kantoren en winkel van Verelst

Voor dit project is er gekozen om te werken met een klok gestuurde ventilatie en een constante debietsregeling.

Tijdens de kantooruren van de winkel werkt de luchtgroep op het nominaal debiet en erbuiten draait de luchtgroep op een verlaagd debiet. De installatie is voorzien van perforoosters voor de kantoren, de vergaderzalen en de keuken. De WC’s, douches en bergingen zijn voorzien van ventielen. Elk ventilatiepunt is voorzien van een constant volumeregelaar. Op het dak is een Systemair luchtgroep geplaatst met een warmtewiel, DX batterij en F7 zakkenfilters.

Via de manuele regelkleppen op de aftakkingen van de stijgkanalen werden de voordrukken van de constant volumeregelaars geregeld. Hiermee worden het geluidsniveau en het elektrisch verbruik van de ventilatie-installatie tot een minimum beperkt. 

Na elke installatie voorzien wij ook een afzonderlijk adviesrapport waarin we onze klant advies geven voor toekomstige installaties. Veel van onze goede klanten sturen ons ook hun ontwerpplannen zodat we deze samen eens kunnen bekijken.