Inregeling en opmeting van de ventilatie van een zwembad in Vlaams-Brabant

De volledige ventilatie installatie bestaat hier uit 4 luchtgroepen met energierecuperatie, samen goed voor 48.000 m3/h

AirX was voor deze opdracht verantwoordelijk voor het inregelen en het opmeten van de ventilatiedebieten van het zwembad, de kijkzone, de kleedkamers en de sanitaire ruimtes.

Tijdens de inregeling werd voor elke ruimte gekeken naar de berekende debieten en de bestemming van de ruimte. 
De luchtgroepen van het zwembadgedeelte zijn voorzien van een eigen regeling specifiek voor zwembadtoepassingen. De luchtgroepen van de sanitaire ruimtes en rustplaats redders zijn voorzien van een constant debiet regeling. De extractie van de technische ruimtes in de kelder gebeurt door een kanaalventilator en de toevoer gebeurt op natuurlijke wijze via muurroosters. 

Installatie: MENERGA luchtbehandelingsgroepen met energierecuperatie.