Blowerdoortest gecombineerd met de inregeling en opmeting van het ventilatiesysteem

Op dezelfde dag testen we de luchtdichtheid van de woning en meten we het ventilatiesysteem op.

Zowel de luchtdichtheidstest als de ventilatieopmeting gebeuren volgens de regelgeving in Vlaanderen. Beide resultaten kunnen dan ook gebruikt worden in het EPB verslag.

Voor de luchtdichtheidstest doen we steeds een controleronde om er zeker van te zijn dat het beste resultaat wordt behaald. De ventilatie gaan we ook niet zomaar opmeten maar we regelen eerst de volledige installatie in. We gaan er alles aan doen zodat er overal het gevraagde debiet wordt gehaald en de ventilatie installatie optimaal werkt. We streven hiervoor naar een zo laag mogelijke drukval zodat het elektrisch verbruik laag is en de energierecuperatie maximaal. 

Ventilatienstallatie: Begetube 3,5 met platenwisselaar