Analyse van het volledige ventilatiesysteem van een tropisch zwembad in de Ardennen

De volledige installatie werd in kaart gebracht. Daarbij voeren wij ook steeds centrale debietsmetingen uit om een goed beeld te krijgen van de prestaties van de installatie.

Het is erg belangrijk om beslissingen aangaande een bestaand ventilatiesysteem te kunnen nemen op basis van correcte en betrouwbare informatie. Daarom is onze ventilatieanalyse zo populair. We gaan dan de volledige installatie analyseren en controleren op een goede werking. De meetresulatten en onze bevindingen geven we achteraf weer in een overzichtelijk rapport. Indien gewenst kan er dan overgegaan worden naar een volledige inregeling en opmeting van het ventilatiesysteem. 

Tijdens de analyse van dit ventilatiesysteem is oa aan het licht gekomen dat er verschillende kleppen waren gesloten, de voordruk van sommige JET roosters onvoldoende was en dat het gebouwbeheersysteem niet correct functioneert.

Om uiteindelijk correct te kunnen inregelen ontbreken er hier op een paar strategische plekken handmatige regelkleppen. Deze kunnen achteraf worden ingeslepen zodat we kunnen overgaan naar een optimale inregeling van het volledige ventilatiesysteem.