Analyse van de ventilatie in een bestaand kantoorgebouw

Naast de analyse en opmeting van de ventiatie wordt er ook advies gegevenvoor verbetering.

In dit kantoor was er een geluidsprobleem waardoor de ventilatie werd afgezet. Hierdoor waren de vergaderzalen niet meer bruikbaar. Na een analyse van de volledige installatie zijn alle meetresultaten weergegeven in een rapport en is er advies gegeven voor eventuele verbeteringen voor een betere luchtkwaliteit.