Analyse, inregeling en finale opmeting van de ventilatie in een bestaand kantoorgebouw

De ventilatie in dit kantoorgebouw is na een analyse opnieuw ingeregeld en opgemeten.

Voor het bepalen van de ventilatiedebieten is er gekeken naar de huidige indeling en bezetting van de verschillende kantoren en vergaderzalen. De bezetting kan veranderen tov het ontwerp en daarom kijken wij steeds naar de situatie op de werkvloers zelf.

Hiervoor grijpen wij terug naar de NBN EN 13779, deze norm is van toepassing op het ontwerp van ventilatie-, luchtbehandelings- en kamerbehandelingssystemen voor niet-residentiële gebouwen, bestemd voor menselijk gebruik (kantoorgebouwen, scholen, sport- en spektakelzalen, winkels, …).

Installatie; Vraaggestuurde installatie via VAV kleppen. Luchtgroep van het merk Swegon RX GOLD met warmtewiel en F7 zakkenfilters voor een beter binnenklimaat.