Analyse en opmeting van de ventilatie in een schoolgebouw

Hier zijn we de ventilatie van deze Brusselse school in kaart aan het brengen.

Zo weten we of er overal voldoende verse lucht toekomt en worden de verschillende luchtstromingen doorheen het gebouw duidelijk. Met deze info kunnen de parameters van de regeling dan op punt gesteld worden en met het eindrapport beschikt men over de juiste gegevens voor latere beslissingen.