Ontdek de meerwaarde die AirX kan leveren om een correcte inregeling van de ventilatie te realiseren.

Wij gaan niet zomaar meten maar we gaan aerolisch inregelen om het beste uit elke installatie te halen. Na elke inregeling wordt er steeds een meetrapport voorzien met de finale meetresultaten.

We willen oa de installateur ontzorgen zodat hij meteen door kan naar de volgende installatie. We willen de bouwheer ook geven waarvoor hij betaalt: een gezond en comfortabel binnenklimaat alsook een energiezuinig gebouw.

Bij een slechte inregeling wordt er te weinig verse lucht aangevoerd waardoor er ongezond hoge CO2 concentratie aanwezig zijn in de leslokalen, kantoren, enzovoort. Bij een te lage extractie worden de vervuilende stoffen en virussen onvoldoende afgevoerd. Door een correcte inregeling is de energierecuperatie ook maximaal en wordt een te grote onderdruk of overdruk in het gebouw vermeden. We zorgen er ook steeds voor dat er wordt ingeregeld volgens de laagst mogelijke drukval in het kanaalnetwerk, hierdoor daalt het elektrisch verbruik van de luchtgroep zelf. Aangezien de luchtgroep ongeveer 10u per werkdag werkt op nominaal debiet, zal dit op jaarbasis een aanzienlijke besparing opleveren.

Hoe gaan wij hier precies  te werk?

We starten met de controle van de volledige installatie (brandkleppen, regelcomponenten, luchtgroep…). Erna configureren we de regelcomponenten en gaan we effectief gaan inregelen. Tot slot voeren we een finale opmeting uit en worden de laatste meetresultaten weergegeven in een onderbouwd meetrapport. We voorzien ook een afzonderlijk adviesrapport indien we werken voor de installateur. Hierin staan dan tips en advies om inregelingen vlotter te laten verlopen en de kwaliteit van de installaties te verhogen.

The extra X-mile.

We gaan ook verder dan enkel het inregelen. We bekijken de installatie in zijn totaliteit om tot een zo energetisch mogelijke installatie te komen. Zo gaan we bijvoorbeeld nakijken of de VAV-kleppen correct aangestuurd worden door het gebouwbeheersysteem (GBS). Daarnaast kijken we ook of de temperatuurregeling van de luchtgroep en die van het gebouw op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken ipv naast of tegen elkaar te werken.

Is mijn opgeleverde installatie wel ingeregeld?

Indien je niet zeker bent of je bestaande installatie is ingeregeld kan je ook vrijblijvend een offerte aanvragen voor een debietsmeting of CO2 monitoring. Achteraf bekijken we dan samen de meetresultaten en kunnen we indien nodig terugkomen voor een inregeling. Stuur je offerteaanvraag naar info@airx.be voor een vrijblijvende offerte of advies.