Klaar met het installeren van de volledige ventilatie installatie ? Relax, AirX takes over.

Zowel kleine als grote ventilatiesystemen werken niet optimaal zonder een inregeling. Een doordacht ontwerp is de eerste stap naar een goed werkende installatie en een correcte inregeling de laatste.

Regelmatig wordt gesteld dat inregelen van een installatie met regelaars (CAV of VAV) niet nodig is. De praktijk heeft geleerd dat inregelen wel degelijk noodzakelijk is. Het toepassen van regelaars legt eisen op in termen van druk en volume. Indien hier niet aan wordt voldaan zullen de regelaars niet goed werken en dienen deze bijgesteld te worden, meten is weten. 

Indien er niet wordt gemeten en ingeregeld ga je in sommige ruimtes teveel debiet hebben waardoor er geluidsproblemen opduiken. In ruimtes met te weinig debiet ga je problemen krijgen met geuren, te hoge CO2 concentraties en een tekort aan zuurstof.

Hoe gaan we te werk?

Zoals elke goede werkdag starten we met koffie. We nemen de tijd om de bestudeerde plannen te toetsen aan de werkelijke installatie. Alle kleppen worden gecontroleerd en we onderwerpen de volledige installatie aan een visuele inspectie. Daarna gaan we alle regelkleppen en alle parameters van de regeling instellen. Vervolgens gaan we dan de volledige installaties opmeten, bestuderen we de resultaten en sturen we bij om overal het juiste debiet te verkrijgen. Er wordt gespeeld met de stand van de verschillende regelkleppen, registers en instellingen van de unit. Indien er geluidsproblemen opduiken worden deze meteen aangepakt indien mogelijk. Als blijkt dat er zaken best anders worden aangepakt, dan vermelden we dit in een afzonderlijk adviesrapport.

Dit adviesrapport staat los van het uiteindelijke inregelrapport met de eindresultaten.

Enkele voorbeelden van in onze adviesrapporten:

  • Zorg voor een zo geleidelijk mogelijk kanaalnetwerk en vermijd plotse overgangen.
  • Plaats de VAV klep steeds volgens de voorschriften van de fabrikant. Vermijd hier dus plaatsing vlak na de bocht want hierdoor gaat de VAV klep geen correcte debietsmeting kunnen uitvoeren en bijgevolg ook niet correct regelt.
  • Plaats regelkleppen op elke hoofdtak voor een vlotte en makkelijke inregeling.

Indien gewenst bekijken wij samen de uitvoeringsplannen vlak voor de start van de werken, dit om de plaats van de kleppen te controleren en om na te kijken of er extra kleppen moeten voorzien worden om een vlotte en correcte inregeling te verkrijgen.