Zijn er boetes op het niet halen van de ventilatiedebieten?

Indien je je niet aan de wettelijke normen houdt, dan kan het VEA (Vlaams Energieagentschap) je hiervoor een boete pleggen van 4 EURO per m³/h lucht die je niet afvoert of aanvoert.

Deze nieuwe Vasco DX5 leverde zonder enig probleem de gevraagde debieten maar het kan ook zijn dat je na de inregeling nog steeds niet alle debieten haalt. In veel gevallen zit je dan met een te grote drukval in je kanalennetwerk, meestal in combinatie met een unit die niet goed is geselecteerd.

Stel dat je bijvoorbeeld 50m³ lucht te weinig aanvoert in de woonkamer, dan kun je hiervoor een boete krijgen van 200 Euro. Dit geldt ook voor je doorstroomopeningen onder de deur. Geen spleet onder de deur kan je 100 Euro per deur kosten.

Je EPB verslaggever kan je hierin begeleiden want het ventilatiedossier is een onderdeel van het EPB dossier en beide worden in veel gevallen beheert door de EPB verslaggever.