Wat zijn VOC’s?

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt er soms geregeld op CO2 maar ook op VOC’s. De CO2 concentratie stijgt bij menselijke bezetting maar wat zijn die VOC’s net?

V.O.C. is de Engelse afkorting voor Volatile Organic Compounds, de Nederlandse term is V.O.S Vluchtige Organische Stoffen.

VOS heeft een niet te onderschatten gezondheidsimpact  door de vervuiling van het binnenklimaat in woon-en werkomgeving. VOC (of VOS) zijn stoffen die je kan terugvinden in lijmen, verven, afbijtmiddelen, tapijten, beschermingsmiddelen voor hout, meubels uit houtderivaten en isolatieplaten uit polyurethaan en polystyreen. De meeste van deze producten geven maandenlang – soms zelfs jarenlang – schadelijke stoffen af aan de binnenomgeving.

De VOS-inhoud (uitgedrukt in g/l) is de hoeveelheid vluchtige organische stoffen die vervat zit in de verf. In deze context legt de Europese richtlijn 2004/42/EG een aantal maximale grenswaarden op, die sinds 2010 niet meer overschreden mogen worden.
De VOS-emissie (uitgedrukt in µg/m³ lucht) is de hoeveelheid vluchtige organische stoffen die afgegeven wordt aan de binnenlucht na het aanbrengen en drogen van de verf.

Het is niet de VOS-inhoud, maar wel de VOS-emissie die bepalend is voor de chemische stoffen die vrijkomen in de binnenlucht.

Voldoende ventilatie zorgt ervoor dat deze VOC’s worden afgevoerd en dr ruimte wordt voorzien van verse lucht.