Tips voor een vlotte inregeling en opmeting van je residentieel ventilatiesysteem.

Een goede installatie begint bij een goed ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met oa luchtsnelheden en drukvallen. De volgende stap is kiezen voor kwalitatieve materialenen na de installatie komt de laatste stap, het correct inregelen van de volledige installatie

Het inregelen van een met zorg en kennis geplaatste installatie is een plezier en zorgt ervoor dat je het beste binnenklimaat bekomt, geen geluidsproblemen veroorzaakt en een hoog energie rendement realiseert.

Voor correct te kunnen inregelen spreekt het voor zich dat elk ventiel of rooster bereikbaar is en kan worden opgemeten. Indien je later ook je kanaalnetwerk wil laten reinigen is het trouwens ook noodzakelijk dat elk ventilatiepunt bereikbaar is. 

Het is enkel wanneer de isolatie, de luchtdichtheid en de ventilatie op punt staan, dat we tot de meest energiezuinige oplossingen kunnen komen.

De finale opmeting van de debieten moet echter gebeuren volgens de regels van het opgelegde kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader wordt georganiseerd door BCCA of SKH en heeft tot doel om de ventilatie installaties kwalitatief te verbeteren alsook om de consument te verzekeren dat hij krijgt waarvoor hij betaalt.

Een correct inregelrapport zorgt voor extra E-peil punten, maar wat is nu toegelaten en wat niet? Hier alvast enkel aanbeveling van de Air Experts om alles correct te laten verlopen;

  • Werk je installatie steeds proper af met montageringen voor je ventielen. Zo sluit het ventiel luchtdicht aan en zit alles goed vast.
  • Het is belangrijk dat je de ventielen niet kleiner dan 125 mm selecteert en minsten 30 cm van een muur monteert. Dit om akoestische redenen en om er ook voor te zorgen dat de meetkap steeds over het ventiel kan geplaatst worden.
  • Indien je met een zichtbare kanaalmontage zit, is het niet toegelaten om de meetkap over het ventiel te schuiven. Hiervoor voorzien wij een plaatje van 40 x 40 cm dat achter het ventiel gemonteerd wordt zodat er toch een correcte meeting kan worden uitgevoerd. Hou er dus steeds rekening mee dat bij de opmeting, dit extra plaatje moet kunnen gemonteerd worden.  
  • Isoleer steeds je aanzuig een afblaas leidingen, anders zal je last krijgen van condensatie met vochtproblemen tot gevolg.
  • Voorzie een stekkeraansluiting aan de unit. Zo kan het vermogen correct worden opgemeten en ken je het exacte verbruik van de installatie op hoogste stand. Deze meting heeft ook een gunstige invloed op je eindresultaat binnenin het EPB dossier.
  • Installeer de aanzuig en uitblaas kappen op minstens 5 meter van elkaar en check of er in de buurt van de aanzuig geen andere afvoeren aanwezig zijn.

Bij AirX kan je steeds terecht voor de inregeling van elk ventilatiesysteem. Wij doen alles wat mogelijk is om elke installatie zo optimaal mogelijk in te regelen en op te leveren, voor de extra mile moet je bij ons zijn.