Luchtdichtheid meten in woningen: Begrijpen van n50, V50 en v50

Luchtdichtheid in woningen speelt een cruciale rol in energie-efficiëntie en comfort. Het meten van luchtdichtheid wordt vaak uitgevoerd met behulp van een blowerdoortest. Hierbij wordt een ventilator in de voordeur geplaatst om een drukverschil van 50 Pascal (Pa) tussen de binnen- en buitenkant van de woning te creëren. Deze test levert verschillende waarden op die van belang zijn voor energieprestatieberekeningen.

n50 - Aantal keer per uur dat de lucht wordt vervangen

De n50-waarde geeft aan hoe vaak per uur het volume van de gemeten lucht wordt vervangen bij een drukverschil van 50 Pa. Het wordt vaak uitgedrukt als Air Changes per Hour (ACH). Voor lage energiewoningen is een n50-waarde van onder de 2 ACH gewenst, en voor passiefhuizen moet deze waarde onder de 0,6 ACH liggen.

V50 - Gemeten lekdebiet

De V50-waarde is het gemeten lekdebiet door luchtlekken bij onderdruk en overdruk, beide bij 50 Pa drukverschil. Deze waarde wordt uitgedrukt in kubieke meters per uur (m³/h). Het is een directe meting van de luchtlekken in de woning.

v50 - Lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlakte

Om gebouwen eenvoudiger te vergelijken, wordt het V50-lekdebiet omgerekend naar het gemeten lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlakte. Deze v50-waarde wordt berekend door de V50-waarde te delen door de verliesoppervlakte van de gebouwschil, inclusief muren, daken, vloeren en ramen. De eenheid is m³/h.m². Standaard hanteert de EPB-aangifte een waarde van 12 m³/h.m² als geen luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd.

Het meten van luchtdichtheid is van groot belang voor energiezuinige en duurzame woningen. Het helpt bij het vaststellen van de effectieve luchtdichtheid, waardoor de resultaten kunnen worden opgenomen in energieprestatieberekeningen en bij het behalen van certificaten voor energiezuinige woningen, zoals passiefhuizen. Het begrijpen van n50, V50 en v50 is essentieel voor het creëren van energie-efficiënte en comfortabele woonomgevingen.