Het E- en S-peil.

De EPB-regelgeving bevat vele variabelen maar het eindresultaat wordt weergegeven in twee cijfers: het E-peil en het S-peil. Hoe lager die getallen, hoe energiezuiniger je woning.

E-peil: globale energieprestatie

Het E-peil drukt de globale energieprestatie uit van je woning. Dit getal geeft een inzicht in het energieverbruik van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit, …

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen met een bouwaanvraag sinds 2006 moeten verplicht een bepaald E-peil halen. Het maximaal E-peil dat van toepassing is op uw bouwproject, wordt bepaald door de datum van de aanvraag van uw stedenbouwkundige vergunning. Het maximaal E-peil wordt steeds strenger. Nieuwe woningen moeten dus steeds energiezuiniger zijn. Voor bouwaanvragen van 2018 tot eind 2019 geldt een eis van E40. Vanaf 2021 staat de eis op E30.

S-peil: hoe energievriendelijk is je bouwschil?

Sinds 2018 is er in Vlaanderen niet langer sprake van het K-peil en van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming als eisen voor particuliere woningen. Als bouwheer moet je vooral rekening houden met het S-peil. De regel: hoe energie-efficiënter je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren…), hoe lager en hoe beter je S-peil. Het eindresultaat is afhankelijk van meerdere factoren zoals oa isolatie, warmtelast van de woning, luchtdichtheid, oriëntatie van de woning, ventilatie, enzovoort.

In 2019 moeten nieuwbouwwoningen een S-peil van 31 halen. Vanaf 2021 zou deze aangescherpt worden naar S28 maar de regering heeft eind 2020 deze eis een jaar uitgesteld. Uw EPB verslaggever kan u hier alle nodige info over bezorgen.

Goede ventilatie gaat over de toevoer van verse lucht in droge ruimtes, de afvoer van vervuilde lucht van natte ruimtes en het recupereren van de energie in de afgevoerde lucht. Systeem D is energetisch gezien altijd de beste keuze.

AirX kan u verder helpen met een officiële blowerdoortest en met de inregeling inclusief opmeting van de uw ventilatiesysteem, volgens het opgelegde kwaliteitskader in Vlaanderen. Want een gezonde woning moet constant geventileerd worden. Maar dit mag ook niet te veel warmte (energie) doen verloren gaan.