Analyse de ventilation

Analyses en opmetingen van bestaande ventilatie installaties

Dankzij jarenlange ervaring in de ventilatiesector, kunnen wij onze klanten verder helpen met al hun ventilatie vraagstukken. Deze ervaring hebben wij opgedaan bij verschillende grote internationale spelers in de HVAC-wereld. Door aan de bron van de producten van morgen te zitten, hebben wij veel technische aspecten leren kennen van de verschillende ventilatiecomponenten in een ventilatiesysteem. Naast het ontwerpen en het adviseren van de juiste luchtbehandelingskasten, bezochten wij regelmatig werven om samen met de klanten naar oplossingen te zoeken. We hebben daar geleerd dat het belangrijk is om een ventilatie installatie in zijn geheel te bekijken en alle verschillende componenten op elkaar af te stemmen. Zonder inregeling kan de installatie echter onmogelijk correct werken en de binnenluchtkwaliteit verbeteren. Bij een vraag gestuurde installatie is het correct instellen van de regelingen cruciaal want een perfect ingeregeld ventilatiesysteem kan nog steeds een slecht systeem zijn als de aansturing van de verschillende componenten niet correct gebeurt door bv het gebouwbeheersysteem (GBS).

Alle Air Experts komen bijna dagelijks op de werfvloer voor de activiteiten van AirX. Zo starten we installaties op, overlopen we alle parameters van de bedieningen, regelen we volledige ventilatie installaties in en meten we alle ventilatiedebieten op. Dit vanaf de kleine residentiële ventilatie installaties tot en met de grotere installaties in bijvoorbeeld kantoren, scholen, hotels, labo’s of winkels.

Hierbij hebben we ervaring opgedaan met verschillende regelingen van de verschillende merken, het instellen van de verschillende soorten VAV- regelaars (Variabel Air Volume ) of CAV-kleppen (Constant Air Volume), het opsporen van geluidsproblemen, enzovoort. Al deze opgedane kennis gebruiken we om onze klanten te ondersteunen en/of reeds te adviseren in de ontwerp of de bouwfase.

Zelf installeren we niet maar we specialiseren ons in het inregelen en optimaliseren van de installaties.

“Do one thing and do it well” (Jan Koum)

Achteraf stellen we dan een uitgebreid meetrapport op met advies, zodat uw binnenluchtklimaat verbetert en eventuele beslissingen kunnen genomen worden, op basis van correcte data.

De binnenluchtkwaliteit heeft een rechtstreekse impact op onze gezondheid, voorbeelden hiervan zijn geïrriteerde ogen, een verstopte neus, duizeligheid, concentratieverlies of hoofdpijn. Het is dus uiterst belangrijk om te weten of je ventilatiesysteem correct werkt, welke luchtstromingen er doorheen je gebouw stromen en of het luchtdebiet overal voldoende is.

Een vrijblijvend gesprek met onze Air Experts over uw project?