Analyse de CO₂

Wat is CO₂?

Koolstofdioxide of CO₂ is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Mensen ademen zuurstof (O₂) in en koolstofdioxide (CO₂) uit. Een te hoog CO₂-gehalte in de lucht heeft een negatieve invloed op onze concentratie. Het zorgt er ook voor dat we ons meteen vermoeid gaan voelen en leidt uiteindelijk tot een stevige hoofdpijn.

Het CO₂-gehalte is ook een goede indicator voor de aerosolenconcentratie in de lucht. Aerosolen ontstaan vooral bij het ademen en spreken. Deze kunnen ziekteverwekkers en virussen zoals coronavirussen overdragen. Via een goed ingeregeld en correct afgesteld ventilatiesysteem kunnen deze aerosolen verwijderd worden en kan de CO₂-concentratie laag gehouden worden.

De drempelwaarde voor CO₂ in werkomgevingen bedraagt 900 ppm. Meten is weten, maar monitoren zet aan tot het nemen van correcte maatregelen.

Co₂ meting

Wil u weten hoe het gesteld is met het CO₂-gehalte in uw kantoor, school, winkel of fitnessruimte? Dit zonder te moeten investeren in meerdere goede en betrouwbare CO₂ sensoren?

AirX komt draadloze CO₂ meters plaatsen voor een bepaalde tijd. De betrouwbare CO₂ sensoren worden geplaatst op doordachte plaatsen in verschillende ruimten. Naast de CO₂ gaan we ook de temperatuur en het vochtgehalte opmeten. Deze metingen worden meteen doorgestuurd naar onze cloud omgeving, waar wij alle resultaten bundelen. Aan de hand van deze data kunnen we een duidelijk meetrapport opstellen waarin we de verzamelde data analyseren en onze aanbevelingen weergeven.

Je krijgt o.a. volgende informatie:

  • Inzicht in de parameters van je binnenlucht
  • Relaties tussen de gemeten parameters (CO₂ vs. temperatuur en RV)
  • Interpretaties van de gemeten parameters door een Air Expert
  • Aanbevelingen en vervolgacties voor eventuele verbeteringen
  • Kostprijs van eventuele vervolgacties zoals bv het opnieuw inregelen van het ventilatiesysteem.

Continue CO₂ monitoring

U heeft wel interesse in de vele voordelen van continue monitoring? Via de gebruiksvriendelijke app, die geactiveerd wordt met een QR-code, krijgt u een overzicht van de huidige luchtkwaliteit. Ook kunt u daarmee trends ontdekken, historische data inzien, apparatuur monitoren en onderhoud voorspellen.

Indien u dit zo ingesteld heeft, kan u automatisch op de hoogte gebracht worden van een veranderende situatie. Zo kan u bij het bereiken van geadviseerde grenswaarden automatisch een melding ontvangen.

Het unieke aan onze professionele sensoren is dat ze ook aerosolen in de lucht meet. En dat niet alleen. De geavanceerde sensor bevat hoogwaardige elektronica die op de seconde nauwkeurig én in real-time de vijf belangrijkste parameters van uw binnenklimaat weergeeft: temperatuur, relatieve vochtigheid, CO₂ (koolstofdioxide), TVOC (vluchtige organische stoffen) en fijnstof.

Parameters van de sensoren

Temperatuur

Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 18 en de 24 graden.

Relatieve Vochtigheid

Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.

CO₂

Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). De CO₂ is een ideale maat voor de bezettingsgraad van een ruimte, de CO₂ concentratie is een goede indicator van de binnenluchtkwaliteit en geeft daarmee ook duidelijk aan of er voldoende ventilatie aanwezig is.

Fijnstof

Verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog.
Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk aan koken en auto rijden.
Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof.

TVOC

Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Bij hoge concentraties zijn gezondheudseffecten op de organen niet uit tesluiten. Ideaal is een waarde onder de 500 PPB (perts per billion). Waardes boven de 1000 PPB moeten worden voorkomen.

Een CO2 meting levert een positieve bijdrage aan het realiseren van diverse gebouwnormen en verzamelde data kunnen ingezet worden voor het verduurzamen en optimaliseren van het binnenklimaat.