CO₂: Wat u wil weten

Wat is CO₂?

CO₂ in de buitenlucht

Koolstofdioxide of CO₂ is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De CO₂-concentratie in de buitenlucht is de afgelopen decennia, deels door het gebruik van fossiele brandstoffen toegenomen en is een belangrijke factor in de klimaatverandering.

CO₂ in de binnenlucht

De CO₂-concentratie in de buitenlucht bepaalt mee het basisniveau CO₂ in een gebouw. Een ongebruikt lokaal zal dezelfde hoeveelheid CO₂ bevatten als die van de buitenlucht.

Meer mensen = hogere CO₂-concentratie

Bij gebruik van een lokaal, neemt de hoeveelheid CO₂ in de binnenlucht toe. Mensen ademen namelijk zuurstof (O₂) in en ademen koolstofdioxide (CO₂) uit. Logischerwijze neemt het CO₂-gehalte in een lokaal dus toe naarmate er meer mensen aanwezig zijn, ze er langer aanwezig zijn en er niet verlucht of geventileerd wordt.

Verschil tussen verluchten en ventileren

Verluchten is het creëren van een grote en frisse luchtstroom door bijvoorbeeld gedurende een korte tijd een raam of een deur open te zetten. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Je voorziet een structurele oplossing om de verontreinigde binnenlucht te vervangen door minder vervuilde buitenlucht.

Verhoogde CO₂-concentratie, verminderde prestaties

Een te hoog CO₂-gehalte in de lucht heeft een negatieve invloed op onze concentratie. Het zorgt er voor dat we ons vermoeid gaan voelen en leidt uiteindelijk tot een stevige hoofdpijn. Ook op de werkvloer is het daarom belangrijk goed te ventileren.

CO₂ niveau en aerosolen

Het CO₂-gehalte in de binnenlucht is ook een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht en de concentratie aan aerosolen in de lucht. Deze aerosolen ontstaan vooral bij het ademen en spreken en kunnen ziekteverwekkers en virussen overdragen.

COVID-19

Uit studies blijkt dat het risico op besmetting met het COVID-19 toeneemt, naarmate de CO₂-concentratie stijgt in een ruimte waar een besmette persoon aanwezig is. Dit verhoogde risico is ook afhankelijk van hoeveel besmette personen er in de ruimte aanwezig zijn en hoeveel tijd er in die ruimte doorgebracht wordt.

Luchtverversing door ventilatie

Nulrisico bestaat niet en besmetting kan dus overal optreden. Wel staat er vast dat een goed ingeregeld en correct afgesteld ventilatiesysteem de concentratie van CO₂ aerosolen en virussen helpt verlagen. Wanneer je de lucht in een lokaal voldoende ventileert, verlaag je dus ook de kans op besmetting met een virus via de binnenlucht.

CO₂ als maatstaf voor vervuiling

De CO₂-concentratie in de binnenlucht is een goede indicator voor de luchtverversing in drukbezette ruimtes. Hoe slechter de luchtverversing, hoe hoger het CO₂ gehalte. Om te weten of je binnenlucht voldoende ververst wordt, is het dus van groot belang het CO₂ gehalte van de binnenlucht kennen.

Meten is weten

De gemiddelde CO₂-buitenluchtconcentratie bedraagt 400 ppm. De drempelwaarde voor CO₂ in werkomgevingen is bepaald op 500ppm boven de buitenluchtconcentratie en bedraagt 900 ppm. Dit betekent dat je onder 900 ppm een goede luchtverversing hebt en er een kleinere kans bestaat dat de virusdeeltjes zich in de binnenlucht opstapelen. Kom je boven deze waarde, dan onderneem je best actie. Door te meten, kan je dus de juiste gezondheidsmaatregelen nemen.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Co₂: Kwalitatieve sensoren

Opletten met goedkope CO₂ meters

Door de toegenomen vraag naar CO₂ meting is de markt tegenwoordig overspoeld met inferieure varianten. De meeste goedkope toestellen hebben enkel VOC (Vluchtige Organische Stoffen) sensoren aan boord. Deze sensoren meten enkel de luchtkwaliteit en niet de eigenlijke CO₂ waarden, wat een vertekend beeld van de realiteit geeft.

Belang van een correcte meting

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten de meetresultaten uiteraard correct zijn. Dit kan enkel met kwalitatieve en betrouwbare sensoren. De betere CO₂ meters zijn stabieler en hebben een echte CO₂ sensor aan boord die met CO₂ detectietechnologie en infrarood accurate metingen kan verrichten.

AirX = kwaliteit

De experten van AirX hebben de modellen op de markt vergeleken. Ze hebben bij het maken van hun keuze voor de juiste CO₂ meter rekening gehouden met het type sensor (NDIR), de kalibratiemethode (ABC/single/dual beam), de betrouwbaarheid op lange termijn (drift van de sensor), het meetbereik, de meetfouten (afwijkingsmarges < 10%), de instelbaarheid van de alarmdrempels, de connectiviteit en de mogelijkheden op vlak van datalogging.

Onze sensoren

De keuze is gevallen op de Elsys ERS CO₂ sensor. Deze kwalitatieve en betrouwbare draadloze sensor van Zweedse makelij meet naast CO₂ concentratie ook de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtluchtigheid (RV), de verlichtingssterkte én kan met zijn passieve infraroodcamera ook beweging detecteren.

Ze hebben dankzij hun 2 batterijen een zeer lange stand-alone levensduur en hebben dus geen aparte stroomvoorziening nodig.

Internet of Things

De Elsys ERS sensoren zijn speciaal ontwikkeld om kantoorgebouwen en scholen te monitoren op luchtkwaliteit en zijn bedoeld voor smart building toepassingen.

De sensor werkt via het LoRaWan protocol: je creëert je Private LoRa network, sluit je sensoren hierop aan en kan in reeal-time de sensor data via een dashboard raadplegen.

Kortom: Volledige controle van je draadloze sensoren via je eigen, beveiligde IoT -infrastructuur.

De Elsys ERS CO₂ sensor

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Co₂: AirX als partner

Oplossingen op maat

Wil u de beste situatie voor uw werknemers en klanten? Wil u weten hoe het gesteld is met het CO₂-gehalte in uw kantoor, school, winkel of fitnessruimte? Wil u zo snel mogelijk met alles in orde zijn? Weet u echter niet waar te beginnen of ziet u investeren in meerdere goede en betrouwbare CO₂ sensoren niet zitten? Doe dan beroep op onze expertise en laat ons u helpen. Wij nemen de zaken in handen en bezorgen u de nodige rust.

Gemoedsrust

Niet elke directeur heeft de ambitie én de kennis om die verplichte CO₂-metingen te interpreteren en waar nodig actie te ondernemen. De experten van AirX doen dit echter met plezier én kennis van zaken. Ze houden het CO₂-gehalte van uw bedrijven, scholen of kantoren in de gaten en sturen daarover periodieke rapporten door.

Met ons CO₂ Check abonnement, bekomt u de zekerheid die u verdient en wordt u bij problemen verdergeholpen.

Proactief handelen

AirX detecteert op die manier vanop afstand en op voorhand negatieve trends en grijpt proactief online meteen in. Indien vereist, komen we bij problemen ter plaatse om de situatie te analyseren en u te hierover te adviseren. Een nieuwe inregeling en optimalisatie van de ventilatie is op dat moment een vaak gekozen oplossing.

Laten opmeten

Bij een CO₂ opmeting gebruikt AirX steeds superieure CO₂ meters. Deze kwalitatieve en betrouwbare CO₂ sensoren worden zodanig geplaatst dat ze voor een accurate resultaten zorgen. Voor de installatie zijn geen breekwerken nodig aangezien de sensoren zelfvoorzienend en draadloos zijn. Naast de CO₂ gaan we ook de temperatuur en het vochtgehalte opmeten. Deze opmetingen worden dan doorgestuurd naar onze cloud omgeving, waar wij alle resultaten bundelen.

Tijdelijke meting versus permanente monitoring

U kan bij een CO₂ opmeting kiezen tussen een tijdelijke meting of een permanente plaatsing van sensoren.

Bij de tijdelijke CO₂ meting hebben we onze meetkoffer met draadloze CO2 sensoren mee.  Deze gaan we in verschillende ruimtes installeren om de binnenluchtkwaliteit te kunnen opmeten. De verzamelde data wordt opgeslagen en na de meting door een Air Expert uutgelezen. U krijgt van deze analyse een duidelijk meetrapport met trends betreffende het verloop van de CO2, de temperatuur en de relatieve vochtigheid.

Bij permanente CO₂ monitoring meet men met verschillende draadloze CO2 sensoren constant en in realtime de binnenluchtkwaliteit in verschillende ruimtes. Er wordt met behulp van een LoRa basestation een private cloud omgeving gecreëerd waarmee alle sensoren connecteren zodat permanent online nazicht mogelijk is.

CO₂ Check abonnement

Indien u bij monitoring ook voor ons CO₂ Check abonnement kiest, bent u helemaal gerust. U ontvangt dan maandelijks in uw mailbox een duidelijk rapport met daarin het overzicht van alle verzamelde data, een interpretatie van die data en bijhorend advies met aanbevelingen. Zo bent u ongetwijfeld met alles in orde.

“Een periodieke CO2 meting biedt op regelmatige basis tijdelijke geruststelling terwijl er bij constante monitoring naast een duidelijkere beeldvorming ook optimalisatie van de binnenluchtkwaliteit mogelijk wordt. “

Het meetrapport

Ons meetrapport geeft een duidelijk overzicht van de gemeten waarden van alle parameters van de binnenlucht en biedt advies over de te ondernemen stappen.

U ontvangt van ons:

  • Een dashboard met de gemeten data (CO₂, temperatuur, beweging, RV,…)
  • Relaties tussen de gemeten parameters (CO₂ vs. temperatuur en RV)
  • Interpretaties van de gemeten parameters door een Air Expert
  • Een opvallende sticker om aan te tonen dat er metingen gebeuren en dat een gezonde binnenlucht verzekerd is.
  • Aanbevelingen en vervolgacties voor eventuele verbeteringen
  • Kostprijs van eventuele vervolgacties zoals het opnieuw inregelen van het ventilatiesysteem.

Wil u alles weten over onze CO₂ oplossingen of bent u reeds overtuigd en gewoon benieuwd naar de prijs van deze maandelijkse CO₂ check? Vul dan ons contactformulier in en wij doen de rest.

Stel uw vraag!