6 tips voor het correct installeren van constant volume regelaars

Tijdens onze inregelingen en opmetingen komen wij alle type constant volume regelaars tegen. Deze doen niet altijd wat ze moeten doen, daarom geven wij graag deze 6 belangrijke installatietips mee zodat alle constant volume regelaars doen waarvoor ze geïnstalleerd zijn.

  1. We beginnen met de belangrijkste. Een Constant volume regelaar heeft een minimale verschildruk nodig om te kunnen werken, deze is afhankelijk van het type en van de fabrikant. Als je de ventilatie unit aanstuurt met een standenschakelaar, hou er dan rekening mee dat de constant volume regelaars alleen correct zullen werken op de hoogste stand wanneer er voldoende voordruk is.
  2. De verschildruk over de constant volume regelaar mag ook niet te groot zijn om geluidsproblemen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij regelaars die zich vlak bij de luchtgroep bevinden in installaties waar een grote statische opvoerhoogte nodig is. Een handmatige regelklep aan de aftakking van het hoofdkanaal kan dit probleem oplossen. Voorzie deze handmatige klep liefst buiten de bezettingszone om er zeker van te zijn dat er akoestische problemen opduiken.
  3. Constant Volume Regelaars hebben een stromingsrichting, installeer ze dus in de juiste richting. De stromingsrichting staat steeds aangeduid op de klep zelf.
  4. Constant volume regelaars werken niet correct in zeer turbulente stromingen, plaats ze dus niet meteen na een aftakking, bocht, ventiel,… . Voorzie voldoende lengte voor en na de regelaar. Dit is afhankelijk van de diameter van het kanaal. Deze info kan je makkelijk terugvinden op de technische fiche van de fabrikant.
  5. Constant volume regelaars hebben een tolerantie en moeten soms bijgesteld worden tijdens de inregeling van de installatie. Indien de regelaar na installatie niet meer bereikbaar is, kan deze instelling niet worden aangepast. Voorzie in dergelijke gevallen regelaars waarvan je de instelling kan aanpassen via een extern schroefje bijvoorbeeld.
  6. Constant volume regelaars en een ventilator met constant volume regeling kunnen met elkaar in conflict geraken waardoor de luchtgroep onnodig optoert tot hij zijn maximaal toerental bereikt. Dit kan je vermijden door de luchtgroep te laten draaien op een constant toerental of constante druk.

Het voordeel van het gebruik van constant volume regelaar is dat het debiet correct verdeelt wordt en dat de inregeling vlotter verloopt. Ze zorgen er ook voor dat niet alles aan de roosters zelf moet worden gesmoord waardoor te hoge stromingsgeluiden kunnen worden vermeden.  Tot slot benadrukken we nog graag dat een correcte installatie begint bij een goede kanaaldimensionering, daar begint alles mee.

Vragen over hoeveel kleppen je moet voorzien of op welke plek deze het best worden geïnstalleerd?  Contacteer AirX en dan bekijken we samen de plannen.