Kennis

Welke norm gebruikt men voor het inregelen en opmeten van ventilatiesysteem?

Voor een optimale werking van het ventilatiesysteem, dient dit voor ingebruikname te worden ingeregeld, zodat er overal voldoende verse lucht toekomt en de “vervuilde” lucht wordt afgevoerd.

Meer info

Wat zijn VOC’s?

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt er soms geregeld op CO2 maar ook op VOC's. De CO2 concentratie stijgt bij menselijke bezetting maar wat zijn die VOC's net?

Meer info

Wat bedoelen we met propere binnenlucht?

Wanneer je ademt, ontstaat er CO2 in huis. Als je kookt of (geur)kaarsen aansteekt, ontstaat er fijn stof. Als je doucht, vermengt de waterdamp zich met de lucht. Als je jouw huis poetst komen er chemicaliën in de lucht terecht.  Bij bijna alles wat we doen, vervuilen we de binnenlucht. 

Meer info

Verwar ventileren niet met verluchten.

Ventileren EN verluchten zorgen voor een gezond binnenklimaat. Naast isolatie en luchtdichtheid is ventilatie met energierecuperatie een derde onmisbare schakel om energiezuinige gebouwen met gezonde binnenlucht te realiseren.

Meer info

Zijn er boetes op het niet halen van de ventilatiedebieten?

Indien je je niet aan de wettelijke normen houdt, dan kan het VEA (Vlaams Energieagentschap) je hiervoor een boete pleggen van 4 EURO per m³/h lucht die je niet afvoert of aanvoert.

Meer info

Tips voor een vlotte inregeling en opmeting van je residentieel ventilatiesysteem.

Een goede installatie begint bij een goed ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met oa luchtsnelheden en drukvallen. De volgende stap is kiezen voor kwalitatieve materialenen na de installatie komt de laatste stap, het correct inregelen van de volledige installatie

Meer info