Een woning luchtdicht maken is niet altijd even complex als het klinkt.

Naast het isoleren van je woning, is het eveneens belangrijk om aandacht te besteden aan luchtdicht bouwen. Je minimaliseert de warmteverliezen, vermijdt vochtproblemen en je energieverbruik zal enorm dalen.

Een goede planning en een zorgvuldige uitvoering vormen de sleutel. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan alle aansluitingen met, en bevestigingen aan, de constructie-elementen. Is je woning goed geïsoleerd, maar zit ze vol kieren en gaten? Dan ontsnapt de warmte en gaat het effect van de isolatie voor een groot deel verloren.

Een veel voorkomend lek is de aansluiting tussen het een hellend dak en de muren. Het WTCB heeft hier een mooi animatie over gepubliceerd.

Dus het is belangrijk van in de beginfase van het bouwproces rekening te houden met de luchtdichtheid. Doorboor je daarna de geisoleerde schil, werk elke doorgang dan luchtdicht af. Wij denken hierbij aan de ventilatiebuizen naar buiten toe, de energiebocht, de dampkap, enzovoort. 

De impact van een goede luchtdichtheid van de gebouwschil op het E-peil is groot. Er bestaat een vuistregel die zegt dat een daling van de v50-waarde met 1m³/h.m² overeenkomt met een daling van 1 E-peilpunt. 

Meer info over Blowerdoortests vind je op http://www.airx.be/blowerdoortest 

Contacteer ons voor verdere vragen of een prijsofferte op info@airx.be