Inregeling van de ventilatie zorgt voor gezondere binnenlucht.

Binnenlucht bevat een aantal contaminanten, meestal met een grotere diversiteit en voor bepaalde verontreinigende stoffen ook in hogere concentraties dan buiten. Omdat de binnenluchtkwaliteit (indoor air kwaliteit, IAQ) de algemene persoonlijke blootstelling (EU-studie EnVIE, 2009) van de bewoners van het gebouw kan beïnvloeden, vormt ze een belangrijke bepalende factor voor de gezondheid.

De huidige wereldwijde trends en evoluties op het vlak van duurzaamheid, die leiden tot een toenemend gebruik van nieuwe, duurzamere of gerecyclede bouwmaterialen en ook tot meer energie-efficiënte, luchtdichte en geïsoleerde gebouwen met gecontroleerde mechanische ventilatie, zullen hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst een omvangrijke impact krijgen op de binnenluchtkwaliteit.  

De kwaliteit van de binnenlucht is van groot belang voor bedrijven en voor scholen omdat dit van invloed kan zijn op de gezondheid, het comfort, het welzijn en de productiviteit van de werknemers en de leerlingen. De aanwezigheid van VOC-emissies, fijnstof en andere vervuilende stoffen heeft een grote invloed op het binnenklimaat. Daarbovenop geeft een verhoogde CO2-concentratie een negatief effect op het denkvermogen en de kwaliteit van beslissingen. De gezondheidseffecten van een slecht binnenklimaat zijn zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma, enzovoort.  

Een goed werkend ventilatiesysteem is dus cruciaal voor een gezond binnenklimaat en begint bij een goed ontwerp. Daarna is een correcte installatie van groot belang en tot slot kan de installatie enkel tot zijn recht komen bij een correcte inregeling. Om aan te tonen dat die inregeling goed is verlopen is een juiste opmeting van de debieten verreist. De ventilatie heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden van een goede binnenluchtkwaliteit. Het ventilatiesysteem is trouwens de enige installatie die dat doel kan bereiken. De ventilatie-installatie levert frisse lucht aan de verschillende ruimten van het gebouw en zuigt de vervuilde lucht eruit weg.

Verwar ventileren achter niet met verluchten. Er is niets heerlijker als de ramen opzetten in de zomer. Maar verluchten doe je tijdelijk en ventileren continue, heel het jaar door. 

Bij oplevering en ingebruikname van gebouwen komt het voor dat installaties niet of onvoldoende zijn ingeregeld, d.w.z. de luchthoeveelheid is niet in overeenstemming met de ontwerpwaarden. Ook in bestaande installaties komt dit met enige regelmaat voor als gevolg van bijvoorbeeld indelingsveranderingen. Ondeskundige klachten- of storingsafhandeling verergert de ontregeling dan nog verder.