CO2 als indicator voor de binnenluchtkwaliteit.

Ventilatie analyse Inregeling niet-residentiële projecten

Elke keer we ademen zorgen we voor  toevoer van zuurstof naar de longen en voor afvoer van koolzuurgas (koolstofdioxide of CO2) uit de longen. We ademen dus CO2 uit. Dit is dan ook een goede maatstaaf voor het bepalen van de bezettingsgraad in een ruimte. Maar wat is nu een goede of slechte CO2 waarde?

AirX adviseert in het kader van het binnenmilieubesluit een waarde van maximaal 900 ppm (komt overeen met 500 ppm boven de buitenluchtconcentratie) CO2. Als de CO2- concentratie lager is dan 900 ppm, beschouwen we de ruimte als goed geventileerd.

Als de CO2-concentratie lager is dan 900 ppm (of 500 ppm boven buitenconcentratie), ervaren de meeste gebruikers van een ruimte de luchtkwaliteit als goed. Ook is 900 ppm (of 500 ppm boven de buitenluchtconcentratie) een limietwaarde voor CO2 volgens de codex over het welzijn op het werk. In lokalen met aanzienlijk verminderde verontreinigingsbronnen mag de CO2-waarde volgens de Codex ook gelijk aan of kleiner dan 1200 ppm (of 800 ppm boven de concentratie in de buitenlucht) zijn. In de context van COVID-19 is 900 ppm een aanvaardbare waarde om de verspreiding van het virus via aerosolen in binnenruimtes beperkt te houden. Als de CO2-concentratie hoger is dan 900 ppm (of 500 ppm boven buitenluchtconcentratie), zijn er maatregelen nodig.

Voor het risico op virusoverdracht via aerosolen bestaat er geen drempelwaarde voor het ventilatiedebiet, de luchtverversingsgraad of de CO2-concentratie waarmee men het risico op besmetting kan uitsluiten. Hoe meer ventilatie er voorzien wordt, hoe kleiner het risico wordt. Daarom moet men streven om binnen een vergelijkbare CO2-concentratie te hebben als de buitenlucht.

Share on facebook Share on LinkedIn

AirX bvba - Klein Dalenstraat 45D, 3020 Herent - BTW BE0671.665.315 - info@airx.be - 016/197220 - jobs

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Uw gegevens worden strikt gebruikt voor eigen verbeteringen.

Lees onze verkoopsvoorwaarden