Belang van ventilatie met energieterugwinning en CO₂-metingen in gebouwen

Energierecuperatie

Correct werkende ventilatiesystemen met energierecuperatie zijn niet alleen van vitaal belang voor het realiseren van duurzame en energiezuinige gebouwen maar ook voor het creëren van een gezond binnenklimaat.

 

Gecontroleerde ventilatie met energieterugwinning via een warmtewisselaar zoals bijvoorbeeld een warmtewiel, is essentieel om het energieverbruik van gebouwen zo laag mogelijk te krijgen.

Traditionele ventilatiesystemen en het continue verluchten via openstaande ramen zorgen vaak voor energieverspilling, maar met energierecuperatie wordt deze energie (koude of warmte) teruggewonnen. Dit leidt tot aanzienlijke energiebesparingen waardoor gebouwen duurzamer worden.

 

Ventilatie mét energierecuperatie zorgt niet alleen voor energie-efficiëntie, maar draagt ook bij tot een gezonde binnenomgeving. Het ventilatiesysteem zorgt voor een constante toevoer van verse, gefilterde buitenlucht en verwijdert tegelijkertijd de vervuilde binnenlucht. Dit verbetert het comfort en het welzijn van de bewoners.

CO₂-metingen

CO₂-metingen spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de ventilatieprestaties. CO₂ is een makkelijke indicator voor de luchtkwaliteit en geeft inzicht in de effectiviteit van de ventilatie. Hoge CO₂-niveaus duiden op onvoldoende ventilatie, wat kan leiden tot een ongezonde omgeving.

 

Door regelmatig CO₂ te meten, kunnen gebouwbeheerders tijdig ingrijpen en de ventilatie aanpassen voor optimale luchtkwaliteit. Dit kan tegenwoordig perfect automatisch gebeuren en zelfs vanop afstand worden opgevolgd of bijgestuurd worden via een Cloud omgeving zoals deze van IV Produkt.

Door CO₂-metingen te integreren in de regeling van de luchtgroep, kunnen gebouwbeheerders de prestaties van het ventilatiesysteem nauwlettend volgen en tijdig optimaliseren. Dit kan makkelijk door een CO₂-meter te voorzien bij onze IV Produkt luchtgroepen.

 

Deze meetwaarde wordt dan automatisch uitgelezen in de IV Cloud. Handig en goedkoop want de basisversie van onze Cloud omgeving is altijd beschikbaar én volledig gratis.

Wil je weten wat je hiervoor moet doen?

Contacteer ons op info@airx.be